Skip to content

CapMan ja Gimv sijoittavat venäläiseen Expert Photoon

18/07/2011

CapMan lehdistötiedote 18.7.2011 kello 8.30

 

CapMan ja Gimv sijoittavat venäläiseen Expert Photoon

 

CapMan Russia -rahasto tarjoaa yhdessä belgialaisen sijoitusyhtiö Gimv:n kanssa kasvurahoitusta Expert Photolle, joka on Venäjän johtava valokuviin liittyvien palveluiden tarjoaja. Sijoituksella vahvistetaan entisestään yrityksen asemaa Venäjän markkinoilla.

 

Vuonna 1995 perustettu Expert Photo tarjoaa kattavia online- ja offlinekuvien tulostuspalveluita sekä valokuvaustuotteita, kuten valokuvakirjoja, -kalentereita, -kanvastauluja ja muistoesineitä. Yhtiön asiakkaita ovat sekä yksityishenkilöt että yritykset Venäjällä. Expert Photon liikevaihto oli vuonna 2010 noin 10 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa on noin 250 henkilöä.

 

”Expert Photo on kasvanut tasaisesti viime vuosina, ja sillä on hyvä tuote- ja palveluvalikoima. Valokuviin liittyvien palveluiden ja tuotteiden markkina kehittyy suotuisasti Venäjällä. Uskomme, että yhtiöllä on hyvät edellytykset jatkaa kasvua ja laajentaa toimintaansa Venäjän markkinoilla”, sanoo CapManin senior partner Petri Saavalainen.

 

”Expert Photon avainhenkilöt ovat erittäin hyvin perillä tämän hetkisestä markkinatilanteesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Lisäksi he ovat avoimia uusille ideoille, joiden avulla yhtiön johtavaa markkina-asemaa voidaan entisestään vahvistaa. Nämä tekijät vaikuttivat keskeisesti päätökseemme sijoittaa yhtiöön. Expert Photo on Gimv:n ensimmäinen yhteissijoitus CapManin kanssa, ja se on osoitus pysyvästä kiinnostuksestamme Venäjän pääomasijoitusmarkkinoita kohtaan”, sanoo Gimv:n Keski-Euroopan ja Venäjän buyout- ja kasvusijoituksista vastaava johtaja Jan Dewijngaert.

 

Sijoituksen seurauksena sekä CapMan Russia -rahasto että Gimv omistavat noin 19 % Expert Photon osakkeista. CapMan ja Gimv ovat molemmat merkittäviä sijoittajia CapMan Russia -rahastossa.

 

 

Lisätietoja:
Petri Saavalainen, senior partner, CapMan Russia, puh. +358 207 207 514
Jan Dewijngaert, Keski-Euroopan ja Venäjän buyout- ja kasvusijoituksista vastaava johtaja, Gimv, puh. +32 3 290 2120

 

CapMan www.capman.com
CapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,4 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  

 

Gimv www.gimv.com
Gimv on eurooppalainen sijoitusyhtiö, jolla on 30 vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja kasvun rahoittamisesta. Yhtiö on listattu NYSE Euronext -pörssissä Brysselissä ja se hallinnoi noin 1,9 miljardin euron pääomia. Gimv tekee buyout-sijoituksia ja tarjoaa kasvurahoitusta vakiintuneen markkina-aseman saavuttaneille yhtiöille. Sijoituksista vastaa paikalliset tiimit Belgiassa, Alankomaissa ja Ranskassa. Lisäksi yhtiöllä on käytössään kansainvälinen asiantuntijaverkosto. Gimv:llä on lisäksi erikoistuneet tiimit, jotka tekevät venture capital -sijoituksia teknologiasektorille (Life Science, Cleantech, Technology). Tietyissä maissa ja sijoitustilanteissa Gimv toimii joko erikoistuneiden rahastojen kautta tai yhteistyössä kokeneiden kumppaneiden kanssa. Keski-Euroopassa ja Venäjällä Gimv sijoittaa rahastojen ja yhteisyritysten kautta