Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus äänivaltaosuuden muuttumisesta

22/12/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 22.12.2011 klo. 12.45


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus äänivaltaosuuden muuttumisesta

CapMan Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen äänivaltaosuuden muuttumisesta CapMan Oyj:ssa.

Ari Tolppasen ja hänen määräysvaltayhtiönsä Oy Aristo-Invest Ab:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta on alittanut viidesosan (20 prosenttia).

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 22.12.2011 toteutettu konversio, jossa 250 000 A-sarjan osaketta on muunnettu B-sarjan osakkeiksi

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Oy Aristo-Invest Ab (Y-tunnus 0594374-5) ja tämän määräysvaltaosakkeenomistaja Ari Tolppanen

4. Osuus kohdeyhtiöiden osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Omistus ja äänivalta ennen muuntoa

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 2 411 046 4 582 498 6 993 544 8,30 % 20,75 %

Omistus ja äänivalta muunnon jälkeen

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
Ari Tolppanen ja Oy Aristo-Invest Ab yhteensä 2 161 046 4 832 498 6 993 544 8,30 % 19,44 %

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 84 281 766 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 5 750 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 78 531 766), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
136 031 766 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.
       

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, senior partner, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
johtaja, viestintä ja IR

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan www.capman.comCapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.