Skip to content

CapManin senior partnerit ovat ostaneet loput CapMan Partners B.V:n omistamat CapMan Oyj:n A-osakkeet, 250 000 A-osaketta on muunnettu B-osakkeiksi

22/12/2011

CapMan Oyj pörssitiedote 22.12.2011 klo. 12.50


CapManin senior partnerit ovat ostaneet loput CapMan Partners B.V:n omistamat CapMan Oyj:n A-osakkeet, 250 000 A-osaketta on muunnettu B-osakkeiksi

CapMan Partners B.V. on myynyt omistamansa 218 750 CapMan Oyj:n listaamatonta A-osaketta CapMan Oyj:n senior partnereille tai heidän määräysvaltayhtiöilleen. Lisäksi CapMan Oyj:n hallitus on vastaanottanut ja hyväksynyt hakemukset yhteensä 250 000 A-osakkeen muuntamiseksi listatuiksi B-osakkeiksi. Osakkeet ovat Ari Tolppasen määräysvaltayhtiön Oy Aristo-Invest Ab:n omistuksessa. Muunnon seurauksena Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n äänivallasta on laskenut 20,75 prosentista 19,44 prosenttiin. Osakekaupoilla tai konversiolla ei ole vaikutusta CapManin muiden osakkeenomistajien omistukseen, mutta osakemuunnon seurauksena B-osakkeenomistajien yhteenlaskettu äänivalta on noussut 56,61 prosentista 57,73 prosenttiin.

CapMan Oyj:n A-osakkeiden kaupat CapMan Partners B.V:ltä CapManin senior partnereille toteutettiin 9.12.2011. Yhteensä 218 750 A-osaketta myytiin yhdelle senior partnerille ja seitsemän senior partnerin määräysvaltayhtiöille. Kauppojen myötä CapMan Oyj:n A-osakkeiden omistus on laajentunut koskemaan aikaisempaa suurempaa joukkoa senior partnereita. CapMan Partners B.V. ei enää omista CapMan Oyj:n osakkeita.

Yhteensä 250 000 CapMan Oyj:n A-osakkeen muunto B-osakkeiksi merkittiin kaupparekisteriin 22.12.2011. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan 23.12.2011. Konvertoidut osakkeet omistaa Ari Tolppasen määräysvaltayhtiö Oy Aristo-Invest Ab. Muunnon seurauksena Oy Aristo-Invest Ab:n ja Ari Tolppasen yhteenlaskettu äänivalta on laskenut 20,75 prosentista 19,44 prosenttiin. Lisäksi B-osakkeiden omistajien yhteenlaskettu äänivalta CapMan Oyj:ssä on kasvanut 56,61 prosentista 57,73 prosenttiin. Konversion jälkeen A-osakkeita on 5 750 000 kappaletta ja B-osakkeita 78 531 766 kappaletta.

Liitteessä 1 on kuvattu omistusta ja äänivaltaa CapMan Oyj:ssä ennen omistusjärjestelyä ja osakemuuntoa sekä niiden jälkeen.

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, Senior Partner, hallituksen puheenjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

CAPMAN OYJ

Mari Reponen
johtaja, viestintä ja IR

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan www.capman.comCapMan on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat.  CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 130 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa, Kööpenhaminassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.  

Liite 1: Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyä ja konversiota sekä niiden jälkeen

Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyä ja konversiota

Osakkeenomistaja A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Osuus
osakkeista
Osuus
 äänistä
Ari Tolppanen 0 200 528 200 528 0,24 % 0,15 %
Oy Aristo-Invest Ab 2 411 046 4 381 970 6 793 016 8,06 % 20,60 %
Yhteensä 2 411 046 4 582 498 6 993 544 8,30 % 20,75 %
Tuomo Raasio 0 53 744 53 744 0,06 % 0,04 %
Winsome Oy 832 197 2 867 129 3 699 326 4,39 % 8,09 %
Yhteensä 832 197 2 920 873 3 753 070 4,45 % 8,13 %
Heikki Westerlund 0 277 676 277 676 0,33 % 0,20 %
Heiwes Oy 1 233 896 1 440 584 2 674 480 3,17 % 9,96 %
Yhteensä 1 233 896 1 718 260 2 952 156 3,50 % 10,17 %
 
Geldegal Oy 1 122 484 908 359 2 030 843 2,41 % 8,77 %
Mom Invest Oy  0 513 744 513 744 0,61 % 0,37 %
Yhteensä 1 122 484 1 422 103 2 544 587 3,02 % 9,15 %
Petri Saavalainen 0 314 888 314 888 0,37 % 0,23 %
Guarneri Oy 181 627 494 414 676 041 0,80 % 1,67 %
Yhteensä 181 627 809 302 990 929 1,18 % 1,90 %
Lennart Simonsen 0 0 0 0,00 % 0,00 %
J.L. Simonsen Holding AB 0 500 000 500 000 0,59 % 0,36 %
Yhteensä 0 500 000 500 000 0,59 % 0,36 %
Markus Sjöholm 0 250 000 250 000 0,30 % 0,18 %
Aktiebolaget Pulkusholm 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Yhteensä 0 250 000 250 000 0,30 % 0,18 %
Jerome Bouix 0 0 0 0,00 % 0,00 %
JB Holding Oy 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Yhteensä 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Hans Christian Dall Nygård 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Yhteensä 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Vesa Walldén 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Walldén Invest Oy 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Yhteensä 0 0 0 0,00 % 0,00 %
CapMan Partners B.V. 218 750 0 218 750 0,26 % 1,58 %
A-osakkeet yhteensä 6 000 000 0 6 000 000 7,12 % 43,39 %
B-osakkeet yhteensä 0 78 281 766 78 281 766 92,88 % 56,61 %


Omistus ja äänivalta omistusjärjestelyn ja konversion jälkeen                                   

Osakkeenomistaja A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä Osuus
 osakkeista
Osuus
 äänistä
Ari Tolppanen 0 200 528 200 528 0,24 % 0,15 %
Oy Aristo-Invest Ab 2 161 046 4 631 970 6 793 016 8,06 % 19,29 %
Yhteensä 2 161 046 4 832 498 6 993 544 8,30 % 19,44 %
Tuomo Raasio 0 53 744 53 744 0,06 % 0,04 %
Winsome Oy 832 197 2 867 129 3 699 326 4,39 % 8,23 %
Yhteensä 832 197 2 920 873 3 753 070 4,45 % 8,26 %
Heikki Westerlund 0 277 676 277 676 0,33 % 0,20 %
Heiwes Oy 1 253 896 1 440 584 2 694 480 3,20 % 10,28 %
Yhteensä 1 253 896 1 718 260 2 972 156 3,53 % 10,48 %
Geldegal Oy 1 144 984 908 359 2 053 343 2,44 % 9,08 %
Mom Invest Oy 0 513 744 513 744 0,61 % 0,38 %
Yhteensä 1 144 984 1 422 103 2 567 087 3,05 % 9,46 %
Petri Saavalainen 0 314 888 314 888 0,37 % 0,23 %
Guarneri Oy 201 627 494 414 696 041 0,83 % 1,85 %
Yhteensä 201 627 809 302 1 010 929 1,20 % 2,08 %
Lennart Simonsen 0 0 0 0,00 % 0,00 %
J.L. Simonsen Holding AB 31 250 500 000 531 250 0,63 % 0,60 %
Yhteensä 31 250 500 000 531 250 0,63 % 0,60 %
Markus Sjöholm 0 250 000 250 000 0,30 % 0,18 %
Aktiebolaget Pulkusholm 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Yhteensä 31 250 250 000 281 250 0,33 % 0,41 %
Jerome Bouix 0 0 0 0,00 % 0,00 %
JB Holding Oy 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Yhteensä 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Hans Christian Dall Nygård 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Yhteensä 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Vesa Walldén 0 0 0 0,00 % 0,00 %
Walldén Invest Oy 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
Yhteensä 31 250 0 31 250 0,04 % 0,23 %
CapMan Partners B.V. 0 0 0 0,00 % 0,00 %
A-osakkeet yhteensä 5 750 000 0 5 750 000 6,82 % 42,27 %
B-osakkeet yhteensä 0 78 531 766 78 531 766 93,18 % 57,73 %