Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

14/03/2012

CapMan Oyj Pörssitiedote 14.3.2012 klo 15:15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Heikki Westerlund valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Teuvo Salminen hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta

  • Teuvo Salminen (pj.)
  • Karri Kaitue
  • Nora Kerppola

Palkitsemisvaliokunta

  • Nora Kerppola (pj.)
  • Koen Dejonckheere
  • Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta

  • Heikki Westerlund (pj.)
  • Koen Dejonckheere
  • Teuvo Salminen

             

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Karri Kaitue, Nora Kerppola, Claes de Neergaard ja Teuvo Salminen. Koen Dejonckheere on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Heikki Westerlund on ei-riippumaton sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä.

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, puh. +358 207 207 517

CAPMAN OYJ

Laura Mustonen
päällikkö, viestintä ja IR

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

CapMan  www.capman.fi  
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.