Skip to content

CapMan 2008 B optio-oikeuksien listaaminen

13/04/2012

CapMan Oyj pörssitiedote 13.4.2012 kello 10.00

CapMan 2008 B optio-oikeuksien listaaminen

CapMan Oyj hakee optio-oikeuksien 2008 B ottamista NASDAQ OMX Helsingin päälistalle 2.5.2012 alkaen.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2008 B alkaa 1.5.2012 ja päättyy 31.12.2013. Optio-oikeuksia 2008 B on yhteensä 2 135 000 kappaletta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeet maksetaan merkittäessä. Osakkeen merkintähinta on tällä hetkellä 0,89 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä osingon täsmäytyspäivänä.

CapMan Oyj on hakenut arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlaskettujen 2008 B optio-oikeuksien listaamista NASDAQ OMX Helsingin päälistalle 2.5.2012 alkaen. Optio-oikeuksilla 2008 B merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi NASDAQ OMX Helsingin päälistalle CapMan Oyj:n vanhojen osakkeiden lisäerinä uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi.

CapMan Oyj:n hallitus on myös päättänyt, että osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta, ja että merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, https://incentive.eam.fi.

Optio-oikeuksilla 2008 B merkittyjen osakkeiden listausaikataulu loppuvuodelle 2012 on seuraava:

Merkintä-/maksupäivä
Arvioitu rekisteröintipäivä
Arvioitu listauspäivä
5.6.2012
28.6.2012
29.6.2012
31.7.2012
22.8.2012
23.8.2012
11.9.2012
1.10.2012
2.10.2012
23.10.2012
14.11.2012
15.11.2012
3.12.2012
28.12.2012
31.12.2012
     

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet oikeuttavat osinkoon osakkeiden rekisteröinnin jälkeen. CapMan Oyj:llä on oikeus muuttaa kaupparekisteröintipäiviä eikä yhtiö vastaa siitä, jos kyseisinä päivinä rekisteröintiä ei tapahdu.

Optio-ohjelman 2008 ehdot ovat nähtävillä yhtiön sivuilla osoitteessa: http://www.capman.fi/capman-konserni/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/capman-oyj-optio-oikeudet-2008

CAPMAN OYJ

Laura Mustonen
päällikkö, viestintä ja IR

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, puh. 020 720 7517

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan  www.capman.fi  
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.