Skip to content

CapMan sijoittaa KDL Testiin

13/06/2012

CapMan lehdistötiedote 13.6 2012 klo 9.00

CapMan sijoittaa KDL Testiin

CapManin hallinnoima CapMan Russia -rahasto on ostanut 24 prosentin osuuden KDL Testistä (KDL). KDL on yksi johtavista yksityisistä laboratorioketjuista Venäjällä. Sijoitus tehtiin yhdessä EBRD:n (European Bank for Reconstruction and Development) ja UFG Private Equityn kanssa, ja se on CapManin ensimmäinen terveydenhuoltoalalle kohdistuva sijoitus Venäjällä. Kaupan tavoitteena on vahvistaa KDL:n asemaa edelleen Venäjän kasvavilla yksityisillä laboratoriomarkkinoilla.

Vuonna 2003 perustettu KDL on Venäjän kolmanneksi suurin yksityinen diagnostisten laboratoriopalveluiden tarjoaja. Heinäkuussa 2011 yrityksellä oli kuusi laboratoriota sekä useita testipisteitä Moskovassa, Permissä, Omskissa, Krasnodarissa, Kazanissa ja Astrakanissa. Valtaosa yrityksen asiakkaista on yksityisiä tai valtion omistamia klinikoita. KDL työllistää noin 450 henkilöä.

Venäjän laboratoriomarkkinoita hallitsevat valtion omistamat klinikat, joissa sekä teknologia että toimintatavat ovat vanhentuneita. Vuoden 2006 ja 2010 välillä yksityisten laboratoriomarkkinoiden vuosikasvu on ollut 20-30 prosenttia. Yksityisten terveydenhuoltopalvelujen lisääntyminen, diagnostisten testipalvelujen kysynnän kasvu ja entistä kehittyneemmät testit lisäävät yksityisten laboratoriopalveluiden kysyntää. Lisäksi sektorin uudistamistarve sekä kansainvälisen kilpailun puute luovat mahdollisuuksia vakiintuneille maanlaajuisille laboratorioyrityksille.

”KDL on ensimmäinen sijoituksemme Venäjän terveydenhuoltoalalle. Yksityisen terveydenhuollon alasektorina laboratoriopalvelut ovat yksi Venäjän houkuttelevimmista markkinoista tällä hetkellä. Venäjällä kulutus laboratoriopalveluihin on selkeästi alhaisempaa muihin kehittyneisiin ja moniin kehittyviin markkinoihin verrattuna, joten uskomme sektorin kasvupotentiaalin pysyvän kaksinumeroisena vähintään seuraavat neljä vuotta. Maan johtavana diagnostisia laboratoriopalveluja tarjoavana yrityksenä KDL:llä on hyvät edellytykset vastata kasvavaan kysyntään ja vahvistaa markkinaosuuttaan,” sanoo sijoituksesta vastaava CapMan Russian sijoitusjohtaja Maksim Popov.

CapMan Russia sijoittaa yhdessä ERBD:n ja UFG Private Equityn kanssa. Sijoitus etenee asteittain, ja ensisijoituksen jälkeen CapMan Russia -rahasto omistaa 24 prosenttia KDL:n osakkeista. Loput osakekannasta jakautuu yhtiön perustajien, UFG Private Equityn ja EBRD:n välillä. CapMan-konserni ja EBRD ovat CapMan Russia -rahaston sijoittajia. Muita transaktioon liittyviä yksityiskohtia ei julkisteta.

KDL:n perustaja Alexander Devyatkov sanoo: ”Toivotamme uudet yhteistyökumppanimme tervetulleeksi ja jatkamme heidän avullaan yrityksemme kehittämistä. Yksityisten laboratoriopalvelujen uskotaan jatkossa kasvavan 15-20 prosenttia vuosittain yksityisen terveydenhuollon ja laboratoriopalvelujen kysynnän kasvaessa ja julkisen sektorin palvelujen ulkoistamisen seurauksena. Uusien sijoittajiemme tuella pyrimme merkittävästi kasvattamaan markkinaosuuttamme sekä rakentamaan kaikki Venäjän federaatiopiirit kattavan laboratorioverkoston.”

Robert Sasson, UFG Private Equityn Senior Managing Partner, kommentoi: ”Terveydenhuoltopalveluille on aina kysyntää, ja Venäjällä kulutus alan palveluihin on kasvussa. Uskomme uusien sijoittajien tuovan lisäarvoa KDL:lle tukemalla yrityksen nopeaa kehitystä. Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa yhtiön laboratorioiden lukumäärä vuoteen 2014 mennessä. Luotamme terveydenhuoltoalan kasvuun ja kartoitamme jatkossakin houkuttelevia sijoituskohteita tältä toimialalta.”

”Sijoituksen myötä EBRD saa mahdollisuuden tukea dynaamista paikallista venäläistä yritystä, jonka tavoitteena on tuoda nykyaikaiset terveydenhuollon testipalvelut yhä suuremman joukon saataville,” sanoo Alain Pilloux, EBRD:n teollisuusalasta, kaupallisesta alasta ja maatalousalasta vastaava johtaja.

Lisätietoja:
Maxim Popov, sijoitusjohtaja, CapMan Russia, puh. +7 (495) 620 48 85
Alexander Devyatkov, KDL Test, puh. +7 (495) 640 05 33

CapMan www.capman.com
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,0 miljardin euron pääomat. CapManilla on neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.

KDL
Vuonna 2003 perustettu KDL-konserni on tänään kolmanneksi suurin yritys Venäjän laboratoriomarkkinoilla. Moskovassa sijaitsevan keskuslaboratorion lisäksi KDL:llä on viisi paikallista laboratoriota Permissä, Omsikssa, Kazanissa, Krasnodarissa ja Astrakanissa, sekä useita verenkeräyspisteitä. KDL-konserni on GOST R ISO 9001-2008 ja 15189-200 -sertifioitu lokakuusta 2011 lähtien. 

ERBD www.erbd.com
Yli 60 maan ja kahden kansainvälisen instituution omistama EBRD tukee markkinatalouden sekä demokratian kehitystä.

UFG Private Equity www.ufgam.com
UFG Private Equity kuuluu UFG Asset Management -konserniin, joka on johtava Venäjälle keskittyvä vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitoyhtiö. Yhtiöllä on 1,25 miljoonaa dollaria hallinnoitavaa pääomaa pääosin velkainstrumentteihin ja osakkeisiin sijoittavissa hedge-rahastoissa, hallinnointitileillä, kiinteistö- ja maatalousrahastoissa, sekä perinteisissä pääomasijoitusrahastoissa. UFG Private Equityn rahastot sijoittavat ensisijaisesti venäläisiin sekä CIS-maiden yrityksiin. UFG tukee kasvuyritysten ohtoa kohteissa, joissa edellytykset oman pääoman arvonnousuun ovat merkittävät. Perustamisestaan lähtien vuonna 2005 UFG Private Equity on osallistunut 18 sijoitukseen, joiden yhteenlaskettu arvo ylittää miljardi dollaria.