Skip to content

CapMan Russia perustaa uusimman pieniin ja keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin sijoittavan rahastonsa

02/04/2013

CapMan Oyj pörssitiedote – 2.4.2013 klo 9.30

CapMan Russia perustaa uusimman pieniin ja keskisuuriin Venäjällä toimiviin yrityksiin sijoittavan rahastonsa

CapMan on perustanut CapMan Russia II -rahaston. Rahastoon kerättiin 28.3.2013 päättyneellä ensimmäisellä varainhankintakierroksella 97 milj. euroa. Rahasto tulee tekemään sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Venäjällä. Rahaston perustamisen hallinnointipalkkioita kasvattava positiivinen vaikutus on linjassa yhtiön aiemmin antaman tulosohjeistuksen kanssa. 

”CapMan Russia II -rahasto pyrkii hyödyntämään venäläisten pk-yritysten voimakasta kehitystä sijoittamalla nopeasti kasvaville toimialoille, kuten esimerkiksi kuluttajatuotteisiin ja terveydenhuoltoon, sekä kasvu-alueille Venäjän maakunnissa Moskovan ja Pietarin ulkopuolella. Moskovalainen tiimimme on sijoittanut venäläisiin pk-yrityksiin vuodesta 1996 lähtien, ja CapMan Russia II -rahaston perustamisen myötä voimme kasvattaa johtoasemaamme entisestään Venäjän keskisuurella yrityskauppamarkkinalla. Hankevirta on vahva ja kilpailu edelleen maltillista”, sanoo CapMan Russia -tiimin vetäjä ja senior partner Hans Christian Dall Nygård.

CapMan Oyj:n ja CapMan Russia -sijoitustiimin lisäksi 10 sijoittajaa on toistaiseksi tehnyt sijoitussitoumuksen rahastoon. CapManin ja tiimin osuus sitoumuksista on 3 milj. euroa, eli noin 3 prosenttia. Rahaston varainhankinta jatkuu.

”Olemme hyvin tyytyväisiä, että rahastossamme on sekä uusia että nykysijoittajia Pohjoismaista, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Vuonna 2008 perustetun CapMan Russia -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 118 milj. euroa, joten 80 prosenttia näistä sitoumuksista jo ensimmäisen varainhankintakierroksen yhteydessä on hyvä suoritus. Venäjä on edelleen erikoisstrategia monelle sijoittajalle. Useimmat rahastosijoittajat ovat kuitenkin yllättyneet myönteisesti tämän strategian tarjoamista mahdollisuuksista arvioituaan markkinatekijöitä sekä ainutlaatuista kokemustamme nopeasti kasvavien pk-yritysten parissa. Olemme irtautuneet 28 yrityksestä 17 toimintavuoden aikana Venäjällä”, kommentoi CapManin liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä ja senior partner Jerome Bouix.  

Ensimmäisen varainhankintakierroksen aikana kerättyjen sijoitussitoumusten lisäksi CapMan Russia II -rahasto on saanut noin 20 milj. euron lisäsitoumuksen EBRD:ltä (European Bank for Reconstruction and Development). EBRD:n enimmäissitoumus on 30 prosenttia rahaston koosta ja sen toteutumiseen liittyy myös muita ehtoja.

CapMan Russia II -rahasto maksaa CapManille toimialalle tyypillisiä hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja.

Lisätietoja:
Hans Christian Dall Nygård, CapMan Russia -tiimin vetäjä, senior partner, puh. +7 985 111 9801
Jerome Bouix, liiketoiminnan kehitys ja sijoittajasuhteet -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 020 720 7558 tai 040 820 8541

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 110 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.