Skip to content

Heikki Westerlundista CapManin toimitusjohtaja

08/08/2013

CapMan Oyj pörssitiedote 8.8.2013 klo 8.35

Heikki Westerlundista CapManin toimitusjohtaja

Heikki Westerlund on nimitetty CapManin toimitusjohtajaksi 8.8.2013 alkaen. Westerlundin nimityksen myötä Karri Kaitue on valittu hallituksen puheenjohtajaksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Heikki Westerlund aloittaa yhtiön toimitusjohtajana. Hänen laaja-alainen kokemus pääomasijoittamisesta ja pitkä CapMan-tuntemus on hyvä lähtökohta tavoitteelle kehittää CapMania eteenpäin. Hallitus haluaa myös kiittää Niko Haavistoa erinomaisesta työpanoksesta väliaikaisena toimitusjohtajana”, sanoo Karri Kaitue, joka johti toimitusjohtajan rekrytoinnista vastuussa ollutta työryhmää.

”Osavuosikatsauksemme kertoo, että kehityksemme on oikealla uralla. Toimitusjohtajan valintaprosessin yhteydessä päivitimme CapManin liiketoimintasuunnitelmaa seuraaville vuosille. Tulemme rakentamaan kilpailukykyämme tunnistamillemme vahvuuksillemme CapManin nykystrategian puitteissa. Nykyliiketoiminnan kehityksen lisäksi tavoitteenamme on kasvaa tarkoin valikoiduilla uusien tuotteiden lanseerauksilla ja mahdollisilla yrityskaupoilla. Uudet kasvualueet eivät vaikuta nykyisten fokusoituneiden sijoitustiimiemme toimintaedellytyksiin. Kokeneet partnership-mallilla toimivat sijoitustiimit tulevat jatkamaan sijoitustoiminnan osalta itsenäisesti”, sanoo Heikki Westerlund.

Westerlund jatkaa: ”CapManin vielä osittain hyödyntämättömiä vahvuuksia ovat mm. kyky hallinnoida tehokkaasti rahastoja vaativassa ympäristössä sekä rahastotuotteiden kansainvälinen jakelu. Uskon, että pystymme edelleen selkeyttämään liiketoimintamalliamme ja parantamaan sen ohjautuvuutta. Kehityksen tavoitteena on sijoitustiimien  synnyttämien hyvien rahastotuottojen lisäksi uusien sijoitusalueiden valikoitu lanseeraus – ei mekaaninen hallinnoitavien pääomien kasvattaminen. Tärkeä taloudellinen tavoitteemme on jatkossa osakekohtaisen tuloksen kasvu.”

Nimityksen johdosta Westerlund erosi CapManin hallituksesta ja CapManin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 7.8.2013 hallituksen varapuheenjohtaja Karri Kaitue.

”Tämä hallitusratkaisu noudattaa hyvää hallintotapaa, jossa toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen”, toteaa Kaitue.

CapManin väliaikainen toimitusjohtaja Niko Haavisto jatkaa yhtiön talousjohtajana.

Heikki Westerlund on CapManin senior partner ja hän toimi aiemmin CapMan Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2005-2010. Vuonna 1994 CapManin palvelukseen tullut Westerlund on vastannut ennen toimitusjohtajuuttaan mm. CapManin teknologia- ja buyout-tiimien toiminnasta. Ennen CapMania Westerlund oli Sitran palveluksessa vuosina 1990-94. Westerlund omistaa 3,5 prosenttia CapManin osakkeista ja 10,5 prosenttia yhtiön äänivallasta.

Karri Kaitue toimi vuosina 2005-2011 Outokumpu-konsernin varatoimitusjohtajana ja toimitusjohtajan sijaisena. Hän oli Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsen vuosina 2002-2011.  

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, CapMan Oyj:n toimitusjohtaja, puh. 0207 207 504 tai 050 559 6580
Karri Kaitue, CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 501 5054

 

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

                          
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.