Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

20/09/2013

CapMan Oyj pörssitiedote 20.9.2013 klo 14.30

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

CapMan Oyj on 20.9.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

  • Eläkekassa Verson osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 5 %.

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 19.9.2013 tehdyt osakekaupat

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja rekisteritunnus:

  • Eläkekassa Verso (y-tunnus 0199937-0)

4. Osuus kohdeyhtiöiden osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

 

Omistus ja äänivalta ennen omistusjärjestelyjä

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
Eläkekassa Verso 0 4 265 000 4 265 000 5,06 % 3,14 %
           
           

Omistus ja äänivalta omistusjärjestelyjen jälkeen

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
Eläkekassa Verso 0 4 044 500 4 044 500 4,80 % 2,97 %
           
           

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 84 281 766 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 5 750 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 78 531 766), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
136 031 766 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.

 

CAPMAN OYJ

 

Linda Tierala

päällikkö, viestintä ja IR

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

 

CapMan www.capman.fi

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,3 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.