Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

30/12/2013

CapMan Oyj pörssitiedote 30.12.2013 klo 14.30

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

CapMan Oyj on 30.12.2013 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset omistusosuuden ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

 

  • Gimv NV:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on alittanut 10 %.

 

 

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

 

2. Liputuksen peruste: Kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärän korotus 985 225 B-sarjan osakkeella optio-oikeuksilla 2008B tehtyjen merkintöjen perusteella. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 27.12.2013.

 

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja rekisteritunnus:

 

  • Gimv NV (rekisteritunnus 0220 324 117)

 

4. Osuus kohdeyhtiöiden osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

 

 

Omistus ja äänivalta ennen uusien osakkeiden rekisteröintiä

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
Gimv NV 0 8 431 978 8 431 978 10,005 % 6,20 %
           
           

 

 

Omistus ja äänivalta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen

 

Osakkeenomistaja  A-osakkeet B-osakkeet Yhteensä osuus osakkeista osuus äänivallasta
           
Gimv NV 0 8 431 978 8 431 978 9,89 % 6,15 %
           
           

 

 

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 85 266 991 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 5 750 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 79 516 991), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
137 016 991 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

Linda Tierala

päällikkö, viestintä ja IR

 

 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.com

 

 

CapMan www.capman.fi

CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.