Skip to content

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2008B

27/12/2013

CapMan Oyj Pörssitiedote – 27.12.2013 klo 9.45

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2008B

CapMan Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B on ajalla 26.10.- 29.11.2013 merkitty yhteensä 985 225 uutta yhtiön B-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla 2008B tehtyjen merkintöjen merkintähinta 876 850,25 euroa kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta CapMan Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 79 516 991 osakkeeseen. Merkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on noussut 85 266 991 osakkeeseen, joista A-sarjan osakkeita on 5 750 000 ja B-sarjan osakkeita 79 516 991. Jokainen A-sarjan osake tuottaa kymmenen ääntä ja jokainen B-sarjan osake yhden äänen. Merkintöjen jälkeen yhtiön osakekannan tuottama äänimäärä on noussut 137 016 991 ääneen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt B-sarjan osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 27.12.2013. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.12.2013 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2008B alkoi 1.5.2012 ja päättyy 31.12.2013.

Optio-ohjelman 2008 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/capman-konserni/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/capman-oyj-optio-oikeudet-2008 .

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, legal counsel, CapMan Oyj, puh. 0207 207 532

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 105 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.