Skip to content

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2008B

14/02/2014

CapMan Oyj pörssitiedote 14.2.2014 klo 10.00

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2008B

CapMan Oyj:n optio-oikeuksilla 2008B on ajalla 30.11.2013 – 31.12.2013 merkitty yhteensä 1 049 775 uutta yhtiön B-sarjan osaketta. Optio-oikeuksilla 2008B tehtyjen merkintöjen merkintähinta 934 299,75 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta CapMan Oyj:n B-sarjan osakkeiden lukumäärä nousee 80 566 766 osakkeeseen.

Merkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on noussut 86 316 766 osakkeeseen, joista A-osakkeita on 5 750 000 ja B-osakkeita 80 566 766. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen ääntä ja jokainen B-osake yhden äänen. Merkintöjen jälkeen yhtiön osakekannan tuottama äänimäärä on noussut   138 066 766 ääneen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt B-sarjan osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 14.2.2014. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 17.2.2014 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2008B alkoi 1.5.2012 ja päättyi 31.12.2013.

Optio-ohjelman 2008 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/capman-konserni/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/capman-oyj-optio-oikeudet-2008.

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, legal counsel, CapMan Oyj, puh. 0207 207 532

CAPMAN OYJ

Linda Tierala
Päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan  www.capman.fi  
CapMan-konserni on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavista pääomasijoittajista, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.