Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

19/03/2014

CapMan Oyj Pörssitiedote – 19.3.2014 klo 13.00

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 

Karri Kaitue valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Nora Kerppola hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta

– Nora Kerppola (pj.)
– Karri Kaitue

Palkitsemisvaliokunta

– Karri Kaitue (pj.)
– Koen Dejonckheere
– Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta

– Karri Kaitue (pj.)
– Koen Dejonckheere
– Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Karri Kaitue, Nora Kerppola, Claes de Neergaard ja Koen Dejonckheere. Ari Tolppanen on ei-riippumatton sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus on päättänyt suosituksen 22 mukaisesti, että tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallituksen pienen koon vuoksi vain kaksi jäsentä.

Lisätietoja:
Tiina Mikkola, legal counsel, puh. 020 720 7532

CAPMAN OYJ
Hanna Hinkkanen
tiedottaja

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi 

CapMan-konserni on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavista pääomasijoittajista, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.