Skip to content

CapMan myy Espiran

01/04/2014

CapMan Oyj pörssitiedote – 1.4.2014 klo 8.00

CapMan myy Espiran

CapManin hallinnoimat rahastot ja muut Espira Gruppen AS:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan ne myyvät Espiran ruotsalaiselle koulutusalan yritykselle AcadeMedialle. CapManin hallinnoimat rahastot omistavat noin 92 prosenttia Espiran osakkeista. Kaupalla on positiivinen vaikutus CapMan-konsernin vuoden 2014 tulokseen omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Irtautumisen kassavirtavaikutus CapMan-konsernille on noin 5 milj. euroa. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Irtautuminen Espirasta ei muuta CapManin 6.2.2014 antamaa tulosarviota vuodelle 2014.

CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat Espiraan vuonna 2008, minkä jälkeen Espira on kasvanut merkittävästi ja on tänään yksi Norjan suurimmista päivähoitoa ja esiopetusta tarjoavista yrityksistä. Espiran 75 päiväkodissa on tällä hetkellä yhteensä noin 7 500 paikkaa. Espiran strategian ytimenä on rakentaa korkealaatuisia päivähoito- ja esiopetuspalveluja, jotka perustuvat kattavaan opetusohjelmaan ja erinomaiseen palvelutasoon. Yhtiön palveluksessa on noin 2 000 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli noin 140 milj. euroa.

”CapManin omistuksen aikana Espira on kasvanut 36 päivähoitoyksiköstä 75 yksikköön, ja lisäksi olemme sopineet useiden uusien päiväkotien perustamisesta lähivuosina. Olemme myös kiinnittäneet merkittävästi huomiota palveluiden laatuun, mikä on lisännyt vanhempien ja työntekijöiden tyytyväisyyttä ja on Espiralle selkeä kilpailuetu. Olemme varmoja siitä, että Espiran konsepti jatkaa menestyksekästä kasvuaan osana AcadeMediaa”, kommentoi CapMan Buyoutin sijoituksesta vastaava partneri Hans Tindlund.

Irtautuminen Espirasta ei muuta CapManin 6.2.2014 antamaa tulosarviota vuodelle 2014. Yhtiö arvioi osakekohtaisen tuloksensa paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena. 

Sijoitus Espiraan tehtiin pääasiasiassa Capman Buyout VIII -rahastosta, joka omistaa noin 85 prosenttia Espiran osakkeista.


Lisätietoja:
Hans Tindlund, partneri, CapMan Buyout, puh. +47 23 23 75 72
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan, puh. +358 207 207 583 (konsernin tulos)

CAPMAN OYJ


Hanna Hinkkanen
tiedottaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 56 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

 

Espira Gruppen www.espira.no

Espira on yksi Norjan suurimmista päivähoito- ja esiopetuspalveluja tarjoavista yrityksistä ja sen 75 päiväkodissa on yhteensä noin 7 500 hoitopaikkaa. Yrityksen palveluksessa on noin 2000 henkilöä.