Skip to content

Irtautuminen Espirasta toteutunut

12/05/2014

CapMan Oyj pörssitiedote – 12.5.2014 klo 15.00

Irtautuminen Espirasta toteutunut

CapManin hallinnoimien rahastojen 1.4.2014 tiedotettu irtautuminen Espira Gruppen AS:sta on toteutunut. CapManin rahastot myivät kaupassa omistusosuutensa Espirasta ruotsalaiselle koulutusalan yritykselle AcadeMedialle. 

Kaupalla oli positiivinen vaikutus CapMan-konsernin tammi-maaliskuun 2014 tulokseen omista rahastosijoituksista saatavien tuottojen seurauksena. Irtautumisen kassavirtavaikutus CapMan-konsernille on noin 5 milj. euroa. Irtautuminen Espirasta ei muuta CapManin 8.5.2014 antamaa näkymäarviota vuodelle 2014. Yhtiö arvioi osakekohtaisen tuloksensa paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena.

Espira on yksi Norjan suurimmista päivähoitoa ja esiopetusta tarjoavista yrityksistä. Sijoitus Espiraan tehtiin pääasiasiassa CapMan Buyout VIII -rahastosta, joka sijoitti Espiraan vuonna 2008.

Lisätietoja kaupasta on saatavilla CapManin 1.4.2014 julkaistussa pörssitiedotteessa. 

Lisätietoja:
Hans Tindlund, partner, CapMan Buyout, puh. +47 23 23 75 72
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

CAPMAN OYJ


Hanna Hinkkanen
tiedottaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 56 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Espira Gruppen www.espira.no
Espira on yksi Norjan suurimmista päivähoito- ja esiopetuspalveluja tarjoavista yrityksistä ja sen 75 päiväkodissa on yhteensä noin 7 500 hoitopaikkaa. Yrityksen palveluksessa on noin 2000 henkilöä.