Skip to content

CapMan Buyout sijoittaa Malte Månsoniin – yhteen johtavista ruotsalaisista raskaiden ajoneuvojen huoltopalveluyrityksistä

13/06/2014

CapMan lehdistötiedote 12.6.2014 klo 12.30

 

CapMan Buyout sijoittaa Malte Månsoniin – yhteen johtavista ruotsalaisista raskaiden ajoneuvojen huoltopalveluyrityksistä


CapMan Buyout X -rahasto ostaa enemmistöosuuden Malte Månsonista, joka on yksi suurimpia raskaiden ajoneuvojen huoltopalveluyrityksiä Ruotsissa. CapManin sijoitus luo kasvu- ja laajenemismahdollisuuksia markkinoilla, joilla on mielenkiintoiset tulevaisuudennäkymät.

Vuonna 1918 perustettu Malte Månson on yksi suurimpia, pääasiassa raskaisiin ajoneuvoihin erikoistuneita yksityisiä huoltopalveluyrityksiä Ruotsissa. Yritys toimii 12 kaupungissa ja sen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Skänningessä. Yrityksen operoimat huoltopisteet on valtuutettu tarjoamaan korjauspalveluita useille tunnetuille auto- ja moottoriajoneuvomerkeille. Lisäksi yhtiö myy ja markkinoi diesel-moottoreita, varaosia ja tarvikkeita teolliseen käyttöön. Yrityksen liikevaihto on noin 35 milj. euroa ja se työllistää yli 120 henkilöä.

CapMan Buyout sijoittaa eri toimialojen keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin, joilla on merkittävää kehityspotentiaalia, ja tukee niiden kasvua tarjoamalla sekä rahoitusta että toimialaosaamista.

”Malte Månsonilla on erittäin vahva asema moottoreiden ja ajoneuvojen huoltomarkkinalla, joka on tällä hetkellä rakennemuutoksessa. Erityisesti muutaman, alaa pitkään hallinneen toimijan asema tulee todennäköisesti muuttumaan. Markkinoiden pirstaloituminen taas tarjoaa mahdollisuuksia yritysostoihin ja alan konsolidaatioon. Malte Månsonilla on myös tunnettu brändi, vahva johto sekä osaava ja omistautunut henkilökunta, mitkä ovat tärkeitä sijoituspäätöksiimme vaikuttavia tekijöitä”, kommentoi CapMan Buyoutin sijoitusjohtaja Tobias Karte.

Malte Månssonin toimitusjohtaja Dan Nilsson kertoo: ”Meillä on erittäin positiivisia kokemuksia yhteistyöstä CapManin kanssa. CapMan on osoittautunut omistautuneeksi ja osaavaksi kumppaniksi ja suunnitelma liiketoimintamme kehittämiseksi on jo alkanut kantaa hedelmää. Tarvitsemme CapManin kaltaisen taloudellisesti vahvan omistajan toimialan keskittämisessä ja yhtiömme toiminnan eteenpäin viemisessä. Nyt voimme hyödyntää laajentumismahdollisuuksiamme pirstaleisella markkinalla”.

Osapuolet eivät julkista kauppahintaa. Kaupan myötä CapMan Buyout X- rahaston omistusosuus Malte Månsonista on noin 86 prosenttia.

 

Lisätietoja:

Tobias Karte, sijoitusjohtaja, CapMan Buyout, puh. +46 733 442 896

Dan Nilsson, toimitusjohtaja, Malte Månson AB, puh. +46 765 383 807

 

CapMan www.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 78 sijoitusta ja irtautunut 58 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa. 

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Malte Månson www.maltemanson.com

Vuonna 1918 perustettu Malte Månson on yksi suurimpia, pääasiassa raskaisiin ajoneuvoihin erikoistuneita yksityisiä huoltopalveluyrityksiä Ruotsissa. Yritys toimii 12 kaupungissa ja sen pääkonttori sijaitsee Ruotsin Skänningessä.