Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

07/08/2014

 

CapMan Oyj osavuosikatsaus 7.8.2014 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2014

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 15,0 milj. euroa (16,5 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2013).
  • Liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 2,2 milj. euroa (4,3 milj. euroa) ja tulos verojen jälkeen 1,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 1,7 senttiä (3,7 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3 066,8 milj. euroa 30.6.2014 (3 270,2 milj. euroa 30.6.2013).
  • CapManin hallinnoimat rahastot olivat katsauskaudella aktiivisia ja sijoittivat yhteensä yhdeksään uuteen kohteeseen
  • Rahoitusasemamme säilyi vahvana ja pidensimme lainasalkkumme maturiteettia
  • CapMan Nordic Real Estate -rahastoon kerättiin katsauskauden jälkeen 93,5 milj. euroa lisää pääomaa, minkä seurauksena rahaston koko nousi 166,0 milj. euroon.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapMan Oyj:n tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

 

Avainlukuja

  1-6/14 1-6/13
Liikevaihto, milj. euroa 15,0 16,5
Liikevoitto, milj. euroa 2,8 4,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 2,2 4,3
Konsernin voitto, milj. euroa 1,9 4,3
Tulos / osake, senttiä 1,7 3,7
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,7 3,7
     
  1-6/14 1-6/13
Oman pääoman tuotto, % p.a. 5,9 10,5
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 5,6 9,1
Omavaraisuusaste,% 57,4 67,5
Nettovelkaantumisaste,% 26,7 9,4

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Pohjoismaisiin kiinteistökohteisiin keskittyvän rahastomme koko kasvoi heinäkuussa lähes 100 milj. eurolla. Olemme sijoittaneet rahastosta jo yhteensä viiteen kohteeseen Tanskassa ja Ruotsissa. Rahasto on myös hyvä esimerkki onnistumisesta sijoittajakuntamme kansainvälistämisessä.

Irtauduimme Yrjönkatu 17 -kiinteistöstä, Finlaysonista sekä vähemmistöosuudesta LUMENE Oy:ssä. Nämä irtautumiset vaikuttivat voitonjako-osuustuottoihimme myönteisesti.

Suomen ja Venäjän kansantalouksien hidas kehitys vaikuttaa edelleen sijoitustemme käypiin arvoihin. Toimenpideohjelmat haastavimmissa kohdeyrityksissämme kuitenkin edistyvät.

Rahoitusasemamme on hyvä. Myös palkkiotuottomme ja operatiivisen toimintamme kulut ovat tasapainossa. Lisäksi pidensimme oman rahoituksemme maturiteettia osallistumalla kesäkuussa vakuutusosakeyhtiö Garantian takaamaan ryhmäjoukkovelkakirjalainaan 10 milj. euron lainaosuudella.

Laajempi perusliiketoiminta-alueidemme varainhankinta päättyy tämän vuoden aikana. Nyt valmistaudumme seuraaviin askeliin varainkeruussa sekä kilpailukykymme varmistamisessa. Varainhankinnan osalta pyrimme edelleen laajentamaan ja kansainvälistämään sijoittajakuntaamme.”

CapMan pitää vuoden 2014 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena. 

Näkymien perustelut:

Palkkiotuotot kattavat kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita sijoituskohteita, joista olemme valmiita irtautumaan vuoden 2014 aikana.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys vaikuttaa merkittävästi vuoden 2014 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2014 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten kehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

 

Helsingissä 7.8.2014     

CAPMAN OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001.