Skip to content

Merkittävä voitonjako-osuustuotto Ljunghällistä irtautumisen seurauksena – CapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 tuloksesta

16/12/2014

CapMan Oyj pörssitiedote – 16.12.2014 klo 18:00

Merkittävä voitonjako-osuustuotto Ljunghällistä irtautumisen seurauksenaCapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 tuloksesta

CapMan täsmentää arviotaan vuoden 2014 liikevoitosta ja osakekohtaisesta tuloksesta ja arvioi yhtiön liikevoiton olevan 67 milj. euroa (3,3 milj. euroa vuonna 2013) ja osakekohtaisen tuloksen 34 senttiä (-1,2 senttiä vuonna 2013). Arvioon vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • CapManin hallinnoimat rahastot ovat myyneet Metallfabriken Ljunghäll AB:n (”Ljunghäll”) Gnutti Carlolle, joka on globaali autoteollisuuden toimittaja. Kaupan seurauksena CapMan saa irtautuvilta rahastoilta yli 6 milj. euroa voitonjako-osuustuottoja. Irtautumisen kassavirtavaikutus mukaan lukien tuotot omista rahastosijoituksista CapMan-konsernille on yli 7 milj. euroa.
  • CapManin omien rahastosijoitusten käyvän arvon loppuvuoden kehityksen arvioidaan alustavan tiedon perusteella olevan negatiivinen.

Täsmennys arvioon liikevoitosta ja osakekohtaisesta tuloksesta on linjassa CapManin aiemman näkymäarvion kanssa. Yhtiö arvioi aiemmin osakekohtaisen tuloksensa paranevan merkittävästi vuoden 2013 tasosta erityisesti kasvavan liikevoiton seurauksena.

”Ljunghällistä irtautumisen seurauksena Finnmezzanine III A, CapMan Equity VII A ja CapMan Equity Sweden KB -rahastot siirtyvät voitonjaon piiriin ja CapMan saa voitonjako-osuustuottoja useilta rahastoilta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että olemme näiltä osin saavuttaneet tavoitteemme”, kommentoi CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund.

CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat Ljunghälliin vuonna 2003. Yhtiö on tänään Euroopan johtava teknisesti kehittyneiden alumiinisten painevalutuotteiden valmistaja. Ljunghällin tuotantolaitokset sijaitset Södra Vi:ssa Ruotsissa ja Caslavissa Tšekeissä ja sen suurimpiin asiakkaisiin kuuluu Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Scania, Daimler ja Ericsson. Ljunghällin liikevaihto noin 120 milj. euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 800 työntekijää. CapManin hallinnoimien rahastojen omistusosuus Ljunghällin osakkeista ennen kauppaa oli noin 68 %.

”Olemme hyvin tyytyväisiä Ljunghällin kehitykseen viime vuosina. Finanssikriisin jälkeisistä autoteollisuuden haasteista huolimatta yhtiö on saatettu taas kasvu-uralle ja sen näkymät ovat vahvat. Ljunghällin tulevaisuuden kehityksen kannalta on tärkeää, että yhtiöllä on tuotantoa myös Aasiassa. Uskomme, että uuden globaalisti toimivan omistajan alla yhtiö jatkaa menestyksekästä kasvuaan”, kommentoi CapMan Buyout -tiimin vetäjä ja senior partner Markus Sjöholm.

 

Lisätietoja:
Markus Sjöholm, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, senior partner, puh. 040 508 0121
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 559 6580

 

CAPMAN OYJ
Hanna Hinkkanen
tiedottaja

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 15 sijoitusammattilaista Suomessa ja Ruotsissa ja jolla on 25 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä noin 80 sijoitusta ja irtautunut noin 60 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,2 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli CapMan Buyout, CapMan Real Estate, CapMan Russia, CapMan Credit ja CapMan Public Market, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiiminsä. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastonsa. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Moskovassa, Luxemburgissa ja Lontoossa.