Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

07/05/2015

CapMan Oyj osavuosikatsaus 7.5.2015 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 7,3 milj. euroa (7,0 milj. euroa vertailukaudella).
  • Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja ja verojen jälkeen oli 0,5 milj. euroa (1,2 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 0,3 senttiä (1,1 senttiä).
  • Korollinen nettovelka laski 0,1 milj. euroon (11,0 milj. euroa).
  • CapMan Nordic Real Estate -rahaston lopulliseksi kooksi muodostui 273 milj. euroa.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-31.3.2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-3/15 1-3/14
Liikevaihto, milj. euroa 7,3 7,0
Liikevoitto, milj. euroa 0,9 1,7
Voitto ennen veroja, milj. euroa 0,5 1,2
Konsernin voitto, milj. euroa 0,5 1,2
Tulos / osake, senttiä 0,3 1,1
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 0,3 1,1
     
  1-3/15 1-3/14
Oman pääoman tuotto, % p.a. 3,1 7,3
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 4,2 6,9
Omavaraisuusaste,% 54,3 56,8
Nettovelkaantumisaste,% 0,2 17,3

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Varainhankinnassa pohjoismainen kiinteistörahastomme ylitti alkuperäisen tavoitekokonsa ja uskomme sijoitusalueella olevan merkittävää kasvupotentiaalia tulevaisuudessa. Rahasto on ollut erityisen aktiivinen Tanskassa, jossa se on tehnyt jo viisi sijoitusta. Palveluliiketoimintamme on päässyt kasvu-uralle, jolla siitä muodostuu merkittävä liiketoiminta-alue hallinnointipalkkioiden rinnalle seuraavan kahden vuoden aikana.

Ensimmäisen neljänneksen tulos on tyypillinen esimerkki siitä, että pääomasijoittamisessa kolme kuukautta on varsin lyhyt tarkastelujakso. Rahastojen kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehitys oli pääsääntöisesti lievästi positiivinen.

Jo ilmoitettujen irtautumisten ansiosta voimme ennakoida hyvän kassavirran jatkuvan vuonna 2015. Kassatilanne vahvistaa meidän kykyämme tehdä strategisia liikkeitä. Jatkamme edelleen näiltä osin vaihtoehtojen selvittämistä kasvaaksemme joko orgaanisen kasvun avulla tai valikoivien yrityskauppojen kautta.”

CapMan pitää vuoden 2015 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuoden 2014 tasosta. 

Näkymien perustelut:

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joista irtautumisen arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2015. Merkittävimpien irtautumisten arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 toisella puoliskolla.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten arvonkehitys voi vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2015 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten arvonkehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Hallinnointipalkkioiden rinnalla muut palkkiotuotot kasvavat arviomme mukaan selvästi. Palkkiotuotot kokonaisuudessaan ylittävät kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

 

Helsinki 7.5.2015
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista.Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarjoamme houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 3,0 miljardin euron pääomia.