Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

06/08/2015

CapMan Oyj osavuosikatsaus 6.8.2015 klo 8.15

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 15,7 milj. euroa (15,0 milj. euroa vertailukaudella).
  • Liikevoitto oli 3,0 milj. euroa (2,8 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 2,6 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 2,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 2,0 senttiä (1,7 senttiä).
  • CapMan osti 28,7 prosenttia sijoitusyhtiö Norvestiasta.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-30.6.2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-6/15 1-6/14
Liikevaihto, milj. euroa 15,7 15,0
Liikevoitto, milj. euroa 3,0 2,8
Voitto ennen veroja, milj. euroa 2,6 2,2
Konsernin voitto, milj. euroa 2,2 1,9
Tulos / osake, senttiä 2,0 1,7
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,0 1,7
     
  1-6/15 1-6/14
Oman pääoman tuotto, % p.a. 7,3 5,9
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 6,8 5,6
Omavaraisuusaste,% 41,5 57,4
Nettovelkaantumisaste,% 74,5 26,7

 

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Ensimmäinen vuosipuoliskomme sujui pääosin suunnitelmiemme mukaan. Loppuvuoden tuloksen kannalta ratkaisevaa tulee olemaan miten sijoitustemme, mukaan lukien Norvestian, arvot kehittyvät ja ajoittuvatko käynnissä olevat irtautumisprojektit tälle vuodelle.

Toukokuussa tekemämme kauppa nosti CapManin Norvestian uudeksi ankkuriomistajaksi. Transaktio tukee pidemmän aikavälin strategiaamme, jossa haluamme olla aktiivinen ja monipuolinen pääomasijoitusmarkkinan toimija. Norvestian pääomasijoittamisen erityisosaaminen liittyy vähemmistösijoittamiseen pääosin pohjoismaisissa yrittäjävetoisissa yrityksissä.

Irtautuminen ruotsalaisesta Silex Microsystemsista on erinomainen esimerkki siitä, että myös elinkaaren loppupuolella olevissa rahastoissamme on jäljellä yhtiöitä, joista irtautumisesta voimme saada merkittäviä voitonjako-osuustuottoja. Lisäksi pohjoismainen kiinteistörahastomme sopi ensimmäisestä irtautumisestaan ruotsalaisesta Sollentunassa sijaitsevasta toimistokohteesta. CapMan Real Estate -tiimi onnistui sijoituksessa lisäarvoa tuottavan strategian toteuttamisessa alkuperäistä arviota nopeammin.”

CapMan pitää vuoden 2015 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuoden 2014 tasosta.

Näkymien perustelut:

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joista irtautumisen arvioidaan ajoittuvan vuodelle 2015. Merkittävimpien irtautumisten arvioidaan toteutuvan vuoden 2015 loppupuolella.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten sekä Norvestian arvonkehitys voi vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2015 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten arvonkehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Hallinnointipalkkioiden rinnalla muut palkkiotuotot kasvavat arviomme mukaan selvästi. Palkkiotuotot kokonaisuudessaan ylittävät kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 12.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 6.8.2015
CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 3,0 miljardin euron pääomia.