Skip to content

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

05/11/2015

CapMan Oyj osavuosikatsaus 5.11.2015 klo 8.30

CapMan-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 24,7 milj. euroa (23,1 milj. euroa vertailukaudella).
  • Liikevoitto oli 4,2 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 2,5 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 2,0 milj. euroa (0,7 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 1,5 senttiä (0,0 senttiä).
  • Irtautumisten rahavirta CapManille oli 17,7 milj. euroa (13,6 milj. euroa).

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-30.9.2015 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

Avainlukuja

  1-9/15 1-9/14
Liikevaihto, milj. euroa 24,7 23,1
Liikevoitto, milj. euroa 4,2 2,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 2,5 1,1
Konsernin voitto, milj. euroa 2,0 0,7
Tulos / osake, senttiä 1,5 0,0
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 1,5 0,0
     
  1-9/15 1-9/14
Oman pääoman tuotto, % p.a. 4,2 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto,% p.a. 5,6 3,5
Omavaraisuusaste,% 44,3 56,7
Nettovelkaantumisaste,% 49,1 17,6

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Viime vuoteen verrattuna liikevaihtomme on kasvanut seitsemän prosenttia ja tuloksemme on kaksinkertaistunut. Myös liiketoiminnan kassavirtamme on ollut hyvällä tasolla. Kolmannella neljänneksellä osakemarkkinoiden negatiivinen kehitys heijastui erityisesti osakkuusyhtiö Norvestian arvoon ja joissain määrin myös rahastosijoitustemme käypien arvojen kehitykseen. Substanssiarvon lasku oli kuitenkin pohjoismaista osakemarkkinaa maltillisempi.

Norvestian hallitus hyväksyi yhtiön strategiaprosessin tuloksena toteutetun uuden sijoitustoiminnan strategian. Tulevina vuosina yhtiön tavoitteena on sijoittaa yhteensä noin 100 miljoonaa euroa kasvusijoituskohteisiin, jotka kattavat suorien vähemmistösijoitusten lisäksi myös aktiivisen vähemmistöomistajuuden kasvuhakuisissa listayhtiöissä sekä sijoitukset venture- ja buyout-rahastoihin. Kasvusijoitusten tuottotavoite kokonaisuudessaan on vähintään 15 prosenttia vuodessa.

Palveluliiketoimintamme kehittyminen ja uudet asiakkaille räätälöidyt sijoitustuotteet (esimerkiksi ns. mandaatit) tuovat lisävauhtia kasvullemme. Olemme myös aloittaneet ohjelman, jolla pyrimme saavuttamaan noin miljoonan euron kulusäästöt muun muassa uusimalla toimistojemme vuokrasopimuksia.

Saimme voitonjako-osuustuottoja Inflight Servicen myynnin yhteydessä myönnetyn high yield -lainan takaisinmaksusta. Lisäksi toteutunut Cederrothin myynti toi merkittävää kassavirtaa sekä rahastosijoittajille että CapManille. Elinkaaren lopulla olevissa rahastoissa on edelleen jäljellä huomattavaa tuottopotentiaalia omaavia yhtiöitä, joista viimeaikaiset irtautumiset Swerecosta (CapMan Life Science IV) ja ÅF AB:sta (CapMan Public Market Fund) ovat hyviä esimerkkejä.”

CapMan pitää vuoden 2015 näkymäarvion ennallaan:

Arvioimme osakekohtaisen tuloksemme paranevan vuoden 2014 tasosta.

Tarkennamme näkymien perusteluja:

Voitonjako-osuustuottojen muodostuminen riippuu siitä tapahtuuko irtautuminen rahastossa, joka on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat käynnissä. Irtautumisten ajoittuminen vuoden lopulle voi vaikuttaa voitonjako-osuustuottojen kirjautumiseen joko vuodelle 2015 tai 2016, millä voi olla vaikutus vuoden 2015 liikevoittoon ja näkymäarvion toteutumiseen.

Taseestamme tekemiemme rahastosijoitusten sekä Norvestian arvonkehitys voi vaikuttaa merkittävästi vuoden 2015 kokonaistulokseen. Odotamme eri kohdeyritysten ja kiinteistöjen kehityksessä olevan eroavuuksia myös vuoden 2015 aikana toimialasta ja sijainnista riippuen. Kohdeyritysten ja kiinteistöjen oman kehityksen lisäksi rahastosijoitusten arvonkehitykseen vaikuttavat monet muut tekijät, muun muassa toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet sekä valuuttakurssit.

Hallinnointipalkkioiden rinnalla muut palkkiotuotot kasvavat arviomme mukaan selvästi. Palkkiotuotot kokonaisuudessaan ylittävät kulumme ennen mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 5.11.2015
CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.