Skip to content

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015

04/02/2016

CapMan Oyj            Tilinpäätöstiedote              4.2.2016 klo 8.30

 

CapMan-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2015           

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 31,8 milj. euroa (39,5 milj. euroa vuonna 2014).
  • Liikevoitto oli 9,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 6,4 milj. euroa (4,9 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 6,1 milj. euroa (4,0 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 5,9 senttiä (3,4 senttiä) ja laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 5,8 senttiä (3,4 senttiä).
  • Irtautumisten rahavirta CapManille oli 20,7 milj. euroa (26,5 milj. euroa). 
  • CapMan Oyj:n hallitus esittää osingoksi 0,07 euroa per osake

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/capman-konserni/ansaintamalli-ja-taloudellinen-kehitys/tulostieto.

 

Avainlukuja

  1-12/15 1-12/14
Liikevaihto, milj. euroa 31,8 39,5
Liikevoitto, milj. euroa 9,3 6,3
Voitto ennen veroja, milj. euroa 6,4 4,9
Konsernin voitto, milj. euroa 6,1 4,0
Tulos / osake, senttiä 5,9 3,4
Tulos / osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,8 3,4
     
  31.12.2015 31.12.2014
Oman pääoman tuotto, % p.a 9,3 6,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 8,0 7,0
Omavaraisuusaste, % 43,7 57,8
Nettovelkaantumisaste, % 72,9 5,0

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Vuoden 2015 osakekohtainen tuloksemme parani ohjeistuksemme mukaisesti. Kokonaispalkkiotuotoillamme (hallinnointipalkkiot ja muut palkkiot) saavutettu perustulos on kehittynyt oikeaan suuntaan. Norvestian tulosvaikutus oli hyvä erityisesti kasvusijoitusten arvonmuutoksen ansiosta. Voitonjako-osuustuotoissa jäimme edellisestä vuodesta ja tavoitteistamme, mutta uskomme rahastojen voitonjakopotentiaalin realisoituvan tulevaisuudessa. Omien rahastosijoitusten käyvän arvon muutos parani viimevuotisesta, mutta ei vielä yltänyt tavoitetasolle.

Palveluiden kehittäminen tärkeäksi osaksi liiketoimintaamme eteni vuoden aikana. Alkuvuodesta 2016 CapMan lanseerasi varainhankintatiiminsä pitkäaikaiseen kansainväliseen osaamiseen perustuvan Scala Fund Advisoryn, joka tarjoaa varainhankinnan konsultointipalveluja pääomarahastojen hallinnointiyhtiöille ja sijoittajille. Scalalla on jo useita CapManin ulkopuolisia mandaatteja. Olemme myös allekirjoittaneet ensimmäiset asiakassopimukset pääomarahastojen hallinnoinnissa. Palveluvalikoimaamme kuuluvat esimerkiksi raportointi, arvonmääritys ja rahastojen compliance. Uskomme palveluilla olevan merkittävää pidemmän aikavälin kasvupotentiaalia ja tärkeä rooli tuloksemme vaihtelun tasaamisessa.

Rahastojen kohdeyhtiöt ja kiinteistöt kehittyivät pääosin positiivisesti vuoden 2015 aikana, mutta esimerkiksi öljyn hinnanlasku, Norjan kruunun ja ruplan kehitys vaikutti negatiivisesti joidenkin yritysten arvostukseen. Myös Suomen kansantalouden heikolla tilalla on kehitystä hidastava vaikutus joissakin sijoituksissa. CapMan Nordic Real Estate -rahaston arvonkehitys on kuitenkin ollut erityisen suotuisaa ja vahvistaa uskoamme kiinteistöliiketoiminnan kasvupotentiaaliin. CapManin omiin rahastoihin tehtyjen sijoitusten arvonkehitys vuonna 2015 jäi tavoitteista osittain CapMan Mezzanine IV -rahastossa tehdyn arvonalennuksen takia.

Vuoden 2016 painopistealueemme ovat omien rahastosijoitusten arvonkehitystyö, kasvun hyödyntäminen esimerkiksi keräämällä uusia pääomia kiinteistösijoittamiseen ja velkarahastoihin, palveluliiketoiminnan kasvu ja kasvusijoitustoiminnan vauhdittaminen Norvestian omistuksen kautta. Jatkamme aloitetulla strategisella polulla tavoitteenamme jatkuva osakekohtaisen tuloksen parantaminen.”

Näkymät vuodelle 2016

CapMan on päivittänyt tulevaisuudennäkymiä koskevaa tiedonantopolitiikkaansa. Uuden politiikan mukaisesti CapMan antaa lähtökohtaisesti yleisiä liiketoimintansa ja sen tulonlähteiden tulevaisuudennäkymiä kuvaavia lausumia ennusteiden sijaan. CapManin tiedonantopolitiikka löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/tiedonantopolitiikka.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen jatkavan kasvuaan ja muodostavan suuremman osan kokonaispalkkioista vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin tulokseen. CapMan saa voitonjako-osuustuottoja toteutuneen irtautumisen yhteydessä, mikäli irtautunut rahasto on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat käynnissä, mutta niiden tarkka ajoitus voi vaihdella.

CapManin sijoitusten käypien arvojen kehityksellä on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi, ja salkun kokonaiskehitys riippuu kyseisten tekijöiden yhteisvaikutuksista. Norvestiaa koskevissa näkymäarvioissa CapMan viittaa Norvestian julkaisemiin raportteihin. Näistä syistä CapMan ei anna sijoitusten käypien arvojen kehitykseen liittyviä ennusteita.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 12

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 12.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

 

Helsinki 4.2.2016
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.