Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

16/03/2016

CapMan Oyj       Pörssitiedote                     16.3.2016 klo 15.30

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Karri Kaitue valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Nora Kerppola hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta
– Nora Kerppola (pj.)
– Karri Kaitue
– Claes de Neergaard

Palkitsemisvaliokunta
– Karri Kaitue (pj.)
– Dirk Beeusaert
– Claes de Neergaard

Nimitysvaliokunta
– Karri Kaitue (pj.)
– Dirk Beeusaert
– Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Karri Kaitue, Nora Kerppola, Dirk Beeusaert and Claes de Neergaard. Ari Tolppanen on ei-riippumaton sekä merkittävistä osakkeenomistajista että yhtiöstä. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, puh. 020 720 7517

 

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

DISTRIBUTION
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.