Skip to content

CapMan Oyj 2013A optio-oikeuksien listaaminen

22/04/2016

CapMan Oyj                         Pörssitiedote              22.4.2016 klo 14.00

CapMan Oyj 2013A optio-oikeuksien listaaminen


CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt, että arvo-osuusjärjestelmässä liikkeeseenlasketut optio-oikeudet 2013A listataan Nasdaq Helsingin päälistalle 2.5.2016 alkaen. Optio-oikeuksilla 2013A merkityt uudet osakkeet haetaan listattavaksi Nasdaq Helsingin päälistalle Yhtiön vanhojen B-sarjan osakkeiden lisäerinä osakepääoman korotuksen tultua rekisteröidyksi.

2013A optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 1 410 000.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkaa 1.5.2016 ja päättyy 30.4.2018. Kukin optio-oikeus 2013A oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön B-sarjan uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeet maksetaan merkittäessä. Osakkeen merkintähinta on 0,75 euroa. Merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää jaettavien osinkojen määrällä osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeiden merkintähinta on aina kuitenkin vähintään 0,01 euroa.

CapMan Oyj:n hallitus on myös päättänyt, että osakkeiden merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta ja että merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optio-oikeuksilla 2013A merkittyjen osakkeiden listausaikataulu vuodelle 2016 on seuraava:

–       8.6.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 27.6.2016.
–       14.9.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 6.10.2016.
–       7.12.2016 mennessä, sanottu päivä mukaan lukien, merkityt osakkeet listataan arviolta 28.12.2016.

Optio-ohjelman 2013 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/ .

Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, CapMan Oyj, puh. 020 720 7517
 
CAPMAN OYJ
 
JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi
 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.