Skip to content

CapMan Buyout myy Esperin

27/05/2016

CapMan Oyj                       Pörssitiedote                     27.5.2016 klo 9.30

CapMan Buyout myy Esperin

CapManin hallinnoimat rahastot ovat sopineet myyvänsä omistusosuutensa Esperi Care Oy:sta. Irtautumisen kassavirtavaikutus CapMan Oyj:lle vuonna 2016 on 6,1 milj. euroa. Irtautumisella on 1,4 milj. euron vaikutus CapMan Oyj:n vuoden 2016 tulokseen omien rahastosijoitusten vielä kirjaamattomien positiivisten käypien arvojen muutosten kautta. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän, ja sen odotetaan toteutuvan kesän aikana.

Esperi on Suomen johtava hoiva- ja terveyspalvelualan yritys, joka tarjoaa asumispalveluja ikääntyneille ja erityisryhmille. Esperi toimii valtakunnallisesti ja sen asiakkaita ovat sekä julkishallinto että yksityishenkilöt.

”Olemme erittäin tyytyväisiä sijoitukseemme Esperiin. Olemme omistusaikanamme kasvattaneet Esperistä alansa valtakunnallista johtajaa panostaen samalla palvelun laatuun ja kehittäen uusia hoiva-alan konsepteja ja toimintamalleja tuettuun asumiseen. Yhtiö on omistusaikanamme luonut lukuisia uusia työpaikkoja ja investoinut osaavaan henkilöstöön, mikä on kestävän kasvun avain. Konsolidaatio yksityisellä hoiva-alalla jatkuu ja tästä on uuden omistajan sopiva jatkaa”, kommentoi CapMan Buyoutin senior partner ja Esperin hallituksen puheenjohtaja Markus Sjöholm.

CapManin hallinnoimat rahastot sijoittivat Esperiin vuonna 2010. CapManin omistusaikana Esperin asukaspaikkatarjonta on kasvanut alle 1 000 paikasta 3 700 paikkaan ja liikevaihto ja työntekijämäärä nelinkertaistunut 160 milj. euroon ja yli 4 000 henkilöön. Vahva kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Yhtiö on viime vuosina vahvistanut jalansijaansa tuettujen asumispalveluiden toimialalla ja ydinstrategian ulkopuolella olevaa toimintaa on vastaavasti karsittu.

”CapMan on ollut omistajana aktiivinen ja innostava ja yhteistyö on sujunut muutenkin erinomaisesti. Olemme yhdessä luoneet vankan pohjan, josta on hyvä jatkaa kasvun rakentamista”, kommentoi Esperin toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni.

CapManin hallinnoimat rahastot omistavat 76,4 prosenttia Esperistä. Kaupan toteutuessa Esperin omistajuus siirtyy sijoitusyhtiö ICG:lle, eläkevakuutusyhtiö Eteralle sekä Esperin toimivalle johdolle.

 

Lisätietoja:
Markus Sjöholm, senior partner, CapMan Buyout -tiimin vetäjä, p. 040 50 80 121
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 465 4125
Marja Aarnio-Isohanni, toimitusjohtaja, Esperi Care Oy, p. 0400 694 340

 

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,7 miljardin euron pääomia.


Esperi Care Group www.esperi.fi
Esperi tarjoaa kodinomaisia ja monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille. Teemme yhteistyötä yli 150 kunnan kanssa ja meillä on yli 3 700 asukaspaikkaa ympäri Suomea. Työllistämme 4 000 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista ja liikevaihtomme vuonna 2016 on yli 160 milj. euroa.

 

ICG www.icgam.com

Intermediate Capital Group (ICG) on vakavarainen brittiläinen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö, jolla on 27 vuoden kokemus pääomamarkkinoista. Olemme sijoittaneet pohjoismaisiin yrityksiin jo yli 25 vuoden ajan, ja toiminnassamme yhdistyvät joustavat rahoitusratkaisut, markkinoiden vahva paikallinen tuntemus sekä yrittäjähenkisyys. Rahastoissamme on hoidossa kansainvälisesti noin 21,6 miljardin euron edestä pääomia. Olemme listautuneet Lontoon pörssiin vuonna 1994 (kaupankäyntitunnus ICP) ja olemme Iso-Britannian finanssivalvontaviranomaisen (FCA) valvonnan alla.