Skip to content

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

04/05/2016

CapMan Oyj                       Osavuosikatsaus                              4.5.2016 klo 8.30

 

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016   

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

  • Konsernin liikevaihto oli 7,5 milj. euroa (7,3 milj. euroa 1.1.-31.3.2015).
  • Liikevoitto oli 3,8 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 3,0 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 2,9 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
  • Kauden tulos/osake oli 3,0 senttiä (0,3 senttiä).
  • Keräsimme alkuvuodesta yli 120 milj. euroa kiinteistö- ja velkastrategioihin.

 

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.-31.3.2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/osavuosikatsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-3/16 1-3/15
Liikevaihto, milj. euroa 7,5 7,3
Liikevoitto, milj. euroa 3,8 0,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 3,0 0,5
Konsernin voitto, milj. euroa 2,9 0,5
Tulos / osake, senttiä 3,0 0,3
     
  31.3.2016 31.3.2015
Oman pääoman tuotto, % p.a 17,9 3,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 11,6 4,2
Omavaraisuusaste, % 40,9 54,3
Nettovelkaantumisaste, % 68,1 0,2

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Vuosi on alkanut osaltamme vahvasti. Olemme edenneet kasvuhankkeissamme rakentamalla suurelle saksalaiselle sijoittajalle 80 milj. euron asuntosalkun, lanseeraamalla 40 milj. euron vakaan tuoton kiinteistötuotteen sekä viimeistelemällä uuden velkarahaston perustamisen. Olemme tyytyväisiä vuoden ensimmäisen neljänneksen tulokseen vaikka tulosparannus ei vielä edusta koko potentiaalia. Oman pääomamme 17,9 prosentin vuosituotto on jo lähellä 20 prosentin minimitavoitetasoa.

Viisi aktiivista sijoitusstrategiaamme tarjoavat hyvän pohjan erikoistuneen omaisuudenhoidon kasvattamiselle. Oman sijoitustoimintamme tulos oli hyvä salkussa pitkään tehdyn arvonkehitystyön kantaessa hedelmiä. Strateginen sijoituksemme Norvestiaan on myös tuottanut hyvin. Palveluliiketoiminta on jatkanut kasvuaan. Toimistojemme uudelleensijoitukset Moskovassa ja Helsingissä vaikuttavat positiivisesti kulurakenteeseemme. Jatkamme työtämme strategisella polulla tavoitteenamme jatkuva osakekohtaisen tuloksen parantaminen.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia kertaluonteisia yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyviä eriä. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen jatkavan kasvuaan ja muodostavan suuremman osan kokonaispalkkioista vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin tulokseen. CapMan saa voitonjako-osuustuottoja toteutuneen irtautumisen yhteydessä, mikäli irtautunut rahasto on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon. Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat käynnissä, mutta niiden tarkka ajoitus voi vaihdella.

CapManin sijoitusten käypien arvojen kehityksellä on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi, ja salkun kokonaiskehitys riippuu kyseisten tekijöiden yhteisvaikutuksista. Norvestiaa koskevissa näkymäarvioissa CapMan viittaa Norvestian julkaisemiin raportteihin. Näistä syistä CapMan ei anna sijoitusten käypien arvojen kehitykseen liittyviä ennusteita.

Tiedotustilaisuus lehdistölle ja analyytikoille tänään klo 10

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille ja lehdistölle järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

 

Helsinki 4.5.2016
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,7 miljardin euron pääomia.