Skip to content

CapMan Oyj:n 2016A optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

02/06/2016

CapMan Oyj                       Pörssitiedote                     2.6.2016 klo 9.15

CapMan Oyj:n 2016A optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2016 optio-oikeuksien antamisesta CapMan-konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudella 2016A merkittävän yhtiön B-sarjan osakkeen merkintähinta määräytyy B-sarjan osakkeen vaihdolla Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.-31.5.2016 painotetun keskikurssin mukaan lisättynä 10 prosentilla ja on 1,04 euroa osakkeelta. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2016A-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 410 000 CapMan Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa B-sarjan osaketta. Osakkeiden merkintäaika on 1.5.2019-30.4.2021.

Yhden 2016A-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 0,15 euroa per optio-oikeus. 2016A-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 211 500 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 0,95 euroa, osakkeen merkintähinta 1,04 euroa, riskitön korko 0 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika 4,92 vuotta ja volatiliteetti 21,56 prosenttia.

Optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/ .

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
päällikkö, viestintä ja IR
puh. 040 571 7895

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Nest Capital sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,7 miljardin euron pääomia.