Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

09/11/2016

CapMan Oyj      pörssitiedote     9.11.2016 klo 10.00

 

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

 

CapMan Oyj on 8.11.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

 

  • Gimv NV:n osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on alittanut 5 % 4.11.2016.

 

 

1. Kohdeyhtiön nimi: CapMan Oyj

 

2. Liputuksen peruste: CapMan Oyj:n B-osakkeiden myynti 4.11.2016

 

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Gimv NV

 

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä Gimv NV:n liputusilmoituksessa annettujen tietojen perusteella:

 

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
7,98 % osakkeista*)

4,99 % äänistä*)
N/A 7,98 % osakkeista*)

4,99 % äänistä*)
80 595 937 B-osaketta + 5 750 000 A-osaketta

 

80 595 937 ääntä (B-osakkeet) + 57 500 000 ääntä (A-osakkeet)

 
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 9,89 % osakkeista *)

6,15 % äänistä*)
N/A 9,89 % osakkeista*)

6,15 % äänistä*)
 

 

*) Osuus liputusrajan rikkoutumisen jälkeen perustuu Gimv NV:n ilmoittamaan 6 890 458 B-osakkeen omistusmäärään. Edellisessä liputusilmoituksessa annetut prosenttimäärät perustuvat Gimv NV:n 8 431 978 B-osakkeen omistusmäärään ja 30.12.2013 antamaan liputusilmoitukseen. Gimv NV on 8.11.2016 antamassaan liputusilmoituksessa ilmoittanut ainoastaan sen omistuksessa olevat tämän sekä edellisen liputusilmoituksen aikaiset osakemäärät. Yllä olevassa taulukossa kuvatut prosenttiosuudet perustuvat Gimv NV:n liputusilmoituksessa annettuihin tietoihin sekä CapManin omiin laskelmiin.

 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
B-osakkeet 6 890 458 N/A 4,99 % äänistä N/A
Yhteensä A 6 890 458 N/A 4,99 % äänistä N/A

 

 

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 86 345 937 osakkeesta (A-sarjan osakkeita 5 750 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 80 595 937), ja ääniä osakkeilla on yhteensä
138 095 937 kappaletta. A-osakkeilla on 10 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.

 

 

 

CAPMAN OYJ

 

Linda Tierala

päällikkö, viestintä ja IR

 

 

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi

 

 

CapMan www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.