Skip to content

CapMan Oyj:n tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus

03/11/2016

CapMan Oyj                        Osavuosikatsaus                               3.11.2016 klo 8.30

CapMan Oyj:n tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsaus

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.9.2016:

  • Konsernin liikevaihto oli 22,0 milj. euroa (24,7 milj. euroa 1.1.-30.9.2015).
  • Liikevoitto oli 10,0 milj. euroa (4,2 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 7,5 milj. euroa (2,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 7,1 milj. euroa (2,0 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 7,3 senttiä (1,5 senttiä).
  • CapMan tekee julkisen vapaaehtoisen vaihtotarjouksen Norvestia Oyj:n osakkeista. Tarjouksesta kerrotaan lisää tänään 3.11.2016 julkaistavassa tiedotteessa.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/

Avainlukuja

  1-9/16 1-9/15
Liikevaihto, milj. euroa 22,0 24,7
Liikevoitto, milj. euroa 10,0 4,2
Tulos ennen veroja, milj. euroa 7,5 2,5
Konsernin tulos, milj. euroa 7,1 2,0
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 7,3 1,5
     
  30.9.2016 30.9.2015
Oman pääoman tuotto, % p.a 14,3 4,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 10,0 5,6
Omavaraisuusaste, % 44,8 44,3
Nettovelkaantumisaste, % 56,4 49,1

 

Toimitusjohtaja Heikki Westerlund:

”Strategiamme on toteutunut vuoden aikana kasvun ja tuloskehityksen osalta suunnitelmien mukaisesti. Arvonluontityön onnistuminen näkyy selvänä tulosparannuksena erityisesti sijoitustemme arvojen suotuisasta kehityksestä sekä onnistuneista irtautumisista vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana.  Myös kassavirtamme on ollut vahva. Pohjoismainen kiinteistökauppa on jatkunut vilkkaana, mikä on heijastunut myös oman kiinteistötiimimme toimintaan. CapMan Nordic Real Estate -rahastomme on ilmoittanut useasta irtautumisesta alkusyksyn aikana. Rahasto on omassa kategoriassaan yksi Pohjoismaiden parhaimmista.

Palveluliiketoimintamme on kehittynyt kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaisesti ja on merkittävä tekijä tavoitellessamme paranevaa kannattavuutta palkkiotuotoilla.

Omistamme tällä hetkellä 28,7 prosenttia Norvestian osakekannasta ja olemme tänään julkistaneet vapaaehtoisen vaihtotarjouksen hankkia loput Norvestian liikkeeseen lasketut osakkeet. Yli 50 prosenttia Norvestian osakkeenomistajista ovat jo antaneet tukensa vaihtotarjoukselle. Norvestia vahvistaa merkittävästi CapManin asemaa vakavaraisena ja johtavana pohjoismaisena pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiönä. Hankinta tukisi pitkän aikavälin strategiamme toteuttamista.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2016 ennallaan

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen jatkavan kasvuaan ja muodostavan suuremman osan kokonaispalkkioista vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Voitonjako-osuustuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin tulokseen. CapMan saa voitonjako-osuustuottoja toteutuneen irtautumisen yhteydessä, mikäli irtautunut rahasto on jo voitonjaon piirissä tai joka irtautumisen myötä siirtyy voitonjakoon.

Salkussamme on tällä hetkellä useita kohteita, joissa irtautumisprosessit ovat käynnissä, mutta niiden tarkka ajoitus voi vaihdella.

CapManin sijoitusten käypien arvojen kehityksellä on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät vaikuttavat käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi, ja salkun kokonaiskehitys riippuu kyseisten tekijöiden yhteisvaikutuksista. Norvestiaa koskevissa näkymäarvioissa CapMan viittaa Norvestian julkaisemiin raportteihin. Näistä syistä CapMan ei anna sijoitusten käypien arvojen kehitykseen liittyviä ennusteita.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu 11.8.2016 julkistetussa puolivuosikatsauksessa 2016.

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10

CapMan pitää tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään 3.11.2016 klo 10.00 CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki. Tilaisuudessa esiintyvät CapManin toimitusjohtaja Heikki Westerlund, CapManin hallituksen puheenjohtaja Karri Kaitue sekä Norvestian hallituksen varapuheenjohtaja Hannu Syrjänen. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Tiedotustilaisuus pidetään suomeksi. Tervetuloa!

Helsinki 3.11.2016
CAPMAN OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

 

Jakelu
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

 

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen pääomasijoitusalalla toimiva sijoitus- ja varainhoitoyhtiö. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.