Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus ääniosuuksien muuttumisesta

20/12/2016

CapMan Oyj      pörssitiedote                             20.12.2016 klo 14.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus ääniosuuksien muuttumisesta

CapMan Oyj on 20.12.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

  • Oy Inventiainvest Ab:n (Ari Tolppanen) osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on pudonnut 8,14 prosenttiin.
  • Heikki Westerlundin ja Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia.
  • MOM Invest Oy:n ja Geldegal Oy:n (Olli Liitola) yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia.
  • Tuomo Raasion ja Winsome Oy:n yhteenlaskettu osuus CapMan Oyj:n osakkeiden äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia.

Liputukset liittyvät CapMan Oyj:n A-osakkeiden muuntamiseen B-osakkeiksi suhteessa 1:1 niin, että kaikki osakkeet tuottavat yhden (1) äänen ja yhtiöllä on yksi osakesarja. CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 86 345 937 osakkeesta, joilla on yhteensä 86 345 937 ääntä.

Liputusilmoituksissa annetut tiedot on lueteltu ilmoittajakohtaisesti alla.

 

Ari Tolppasen liputusilmoituksessa annetut tiedot:

 

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 2 192 296 A-sarjan osakkeen muunto B-sarjan osakkeiksi (1:1)

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Ari Tolppanen

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Oy Inventiainvest Ab (y-tunnus 0716236-0)

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 20.12.2016

6. Ari Tolppasen määräysvaltayhtiön Oy Inventiainvest Ab:n osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
8,14 % osakkeista ja äänistä N/A 8,14 % osakkeista ja äänistä 86 345 937 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,30 % osakkeista ja 19,44 % äänistä N/A 8,30 % osakkeista ja 19,44 % äänistä  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) N/A 7 024 794 N/A 8,14 %
Yhteensä A 7 024 794 8,14 %

 

Heikki Westerlundin liputusilmoituksessa annetut tiedot:

 

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 1 253 896 A-sarjan osakkeen muunto B-sarjan osakkeiksi (1:1)

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Heikki Westerlund

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet: Heikki Westerlund, Heiwes Oy (y-tunnus 1091943-2)

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 20.12.2016

6. Heikki Westerlundin ja hänen määräysvaltayhtiön Heiwes Oy:n yhteenlaskettu osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
Alle 5 % osakkeista ja äänistä Alle 5 % osakkeista ja äänistä Alle 5 % osakkeista ja äänistä 86 345 937 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % osakkeista ja 10,17 % äänistä N/A Alle 5 % osakkeista ja 10,17 % äänistä  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

  1. Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) 277 676 2 694 480 Alle 5 % Alle 5 %
Yhteensä A 2 972 156 Alle 5 %

 

 

 
B. AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet
Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osaketoimitus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Optio 2013A 30.4.2018 1.5.2016 – 30.4.2018 osaketoimitus 400 000 0,46 %
Optio 2013B 30.4.2019 1.5.2017 – 30.4.2019 osaketoimitus 400 000 0,46 %
Optio 2013C 30.4.2020 1.5.2018 – 30.4.2020 osaketoimitus 400 000 0,46 %
      B YHTEENSÄ 1 200 000 1,39 %
 

 

 

 

 

Olli Liitolan liputusilmoituksessa annetut tiedot:

 

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 1 144 984 A-sarjan osakkeen muunto B-sarjan osakkeiksi (1:1)

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Olli Liitola

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Geldegal Oy (y-tunnus 0480753-0), MOM Invest Oy (y-tunnus 2249882-3)

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 20.12.2016

6. Olli Liitolan määräysvaltayhtiöiden Geldegal Oy:n ja MOM Invest Oy:n yhteenlaskettu osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
Alle 5 % osakkeista ja äänistä N/A Alle 5 % osakkeista ja äänistä 86 345 937 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % osakkeista ja 7,8 % äänistä N/A Alle 5 % osakkeista ja 7,8 % äänistä  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) N/A 2 512 087 N/A Alle 5 %
Yhteensä A 2 512 087 Alle 5 %

 

 

Tuomo Raasion liputusilmoituksessa annetut tiedot:

 

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: 863 447 A-sarjan osakkeen muunto B-sarjan osakkeiksi (1:1)

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Tuomo Raasio

4. Osakkeenomistajien täydelliset nimet: Tuomo Raasio, Winsome Oy (y-tunnus 1026706-7)

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 20.12.2016

6. Tuomo Raasion ja hänen määräysvaltayhtiön Winsome Oy:n yhteenlaskettu osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
Alle 5 % osakkeista ja äänistä N/A Alle 5 % osakkeista ja äänistä 86 345 937 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus Alle 5 % osakkeista ja 7,5 % äänistä N/A Alle 5 % osakkeista ja 7,5 % äänistä  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) 53 744 3 480 576 Alle 5 % Alle 5 %
Yhteensä A 3 534 320 Alle 5 %

 

 

 

CAPMAN OYJ

Lisätietoja:
Linda Tierala, päällikkö, viestintä ja IR, p. 0405717895

 

 

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

 

CapMan www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.