Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuksien muuttumisesta

27/12/2016

CapMan Oyj      pörssitiedote                             27.12.2016 klo 14.50

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistus- ja ääniosuuksien muuttumisesta

CapMan Oyj on 27.12.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen omistuksen ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

  • Mandatum Henkivakuutusyhtiön osuus CapMan Oyj:n osakkeiden omistuksesta ja äänimäärästä on noussut 7,93 prosenttiin.

Liputus liittyy CapMan Oyj:n 22.12.2016 päättämään ja tänään Kaupparekisteriin rekisteröityyn uusien osakkeiden osakeantiin. CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu annin jälkeen yhteensä 143 313 255 osakkeesta, joilla on yhteensä 143 313 255 ääntä.

Liputusilmoituksessa annetut tiedot on lueteltu alla.

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: Osakkeiden hankinta

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Mandatum Henkivakuutusyhtiö

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Mandatum Henkivakuutusyhtiö ja Mandatum Henkivakuutusyhtiö/unit-link

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 27.12.2016

6. Mandatum Henkivakuutusyhtiön osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
7,93 % N/A 7,93 % 143 313 255 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus N/A N/A N/A  

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) 10 737 228 625 000 7,49 % 0,44 %
Yhteensä A 11 362 228 *) 7,93 % *)


*) Yhteenlaskettua määrää ja osuutta ei kerrottu suoraan liputusilmoituksessa ja nämä luvut perustuvat CapMan Oyj:n laskelmiin.

 

CAPMAN OYJ

 

Lisätietoja: Linda Tierala, päällikkö, viestintä ja IR, p. 0405717895

 

JAKELU 
NASDAQ Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

  

CapMan www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.