Skip to content

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta

21/12/2016

CapMan Oyj      pörssitiedote                             21.12.2016 klo 15.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta

CapMan Oyj on 21.12.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen osakemäärän ja äänivallan muuttumisesta CapMan Oyj:ssä seuraavasti:

  • Gimv NV:n osuus CapMan Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä on alittanut 5 prosenttia.

Liputusilmoituksessa annetut tiedot on lueteltu alla.

1. Kohdeyhtiö: CapMan Oyj

2. Liputuksen peruste: Osakkeiden myynti

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Gimv NV

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Gimv NV

5. Päivä jona liputusraja rikottiin: 20.12.2016

6. Gimv NV:n osuus

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu

 % -osuus
Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen

tai rikkoutumisen jälkeen
4,70 % osakkeista ja äänistä*) N/A 4,70 % osakkeista ja äänistä*) 86 345 937 osaketta ja ääntä
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus 7,98 % osakkeista*)

 

4,99 % äänistä*)
N/A 7,98 % osakkeista*)

 

4,99 % äänistä*)
 

*) Osuus liputusrajan rikkoutumisen jälkeen perustuu Gimv NV:n ilmoittamaan 4 060 570 osakkeen omistusmäärään. Edellisessä liputusilmoituksessa annetut prosenttimäärät perustuvat Gimv NV:n 6 890 458 B-osakkeen omistusmäärään ja 8.11.2016 antamaan liputusilmoitukseen. Gimv NV on 21.12.2016 antamassaan liputusilmoituksessa ilmoittanut ainoastaan sen omistuksessa olevat tämän sekä edellisen liputusilmoituksen aikaiset osakemäärät. Yllä olevassa taulukossa kuvatut prosenttiosuudet perustuvat Gimv NV:n liputusilmoituksessa annettuihin tietoihin sekä CapManin omiin laskelmiin.

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 

Osakkeiden ja äänten lukumäärä
Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
  Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5)  Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
Osakkeet (FI0009009377) 4 060 570 N/A 4,70 % osakkeista ja äänistä N/A
Yhteensä A 4 060 570 4,70 % osakkeista ja äänistä

CapMan Oyj:n osakepääoma, 771 586,98 euroa, koostuu yhteensä 86 345 937 osakkeesta, joilla on yhteensä 86 345 937 ääntä.

 

CAPMAN OYJ

 

Lisätietoja:
Linda Tierala, päällikkö, viestintä ja IR, p. 0405717895

 

JAKELU
NASDAQ Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

 

 

CapMan www.capman.fi

CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua. Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä. CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.