Skip to content

CapMan Oyj lunastaa takaisin 11.12.2013 liikkeeseen lasketun 15 milj. euron hybridilainan ennenaikaisesti

03/02/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote                            3.2.2017 klo 10.00

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

CapMan Oyj lunastaa takaisin 11.12.2013 liikkeeseen lasketun 15 milj. euron hybridilainan ennenaikaisesti

CapMan Oyj ilmoittaa lunastavansa takaisin liikkeeseen laskemansa 15 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) kertyneine korkoineen lainaehtojen mukaisesti arviolta 17.3.2017. Lunastus toteutetaan käteisellä. Hybridilainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin neljän vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskupäivästä 11.12.2013. Yhtiöllä on lisäksi optio lunastaa hybridilaina takaisin tietyin edellytyksin alkaen kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä.

”CapManin hyvä rahoitusasema mahdollistaa hybridilainan ennenaikaisen takaisinmaksun. Lunastus vähentää CapManin rahoituskuluja noin 1,2 milj. eurolla vuodessa”, sanoo CapManin talousjohtaja Niko Haavisto.

 

CAPMAN OYJ
Talousjohtaja

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 465 4125

 

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.  Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,7 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuurin (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.