Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

15/03/2017

CapMan Oyj    Pörssitiedote                                                            15.3.2017 klo 16.15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Andreas Tallberg valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Karri Kaitue hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat, ja niiden jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta
Nora Kerppola (Puheenjohtaja)
Mammu Kaario
Karri Kaitue

Palkitsemisvaliokunta
Andreas Tallberg (Puheenjohtaja)
Karri Kaitue
Ari Tolppanen

Nimitysvaliokunta
Andreas Tallberg (Puheenjohtaja)
Karri Kaitue
Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Mammu Kaario, Karri Kaitue, Nora Kerppola ja Andreas Tallberg. Ari Tolppanen on ei-riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Pasi Erlin, general counsel, puh. 020 720 7503

CAPMAN OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan Oyj
www.capman.fi 
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.