Skip to content

CapMan Oyj:n 2016B optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

01/06/2017

CapMan Oyj pörssitiedote 1.6.2017 klo 14.00

CapMan Oyj:n 2016B optio-oikeuksien osakemerkintähinta ja markkina-arvo

CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 16.3.2016 optio-oikeuksien antamisesta CapMan-konsernin avainhenkilöille. 2016B-optio-oikeudella merkittävän yhtiön osakkeen merkintähinta on 1,76 euroa osakkeelta (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.4.-31.5.2017 lisättynä 10 prosentilla). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot ja pääoman palautukset.

2016B-optio-oikeuksilla voi merkitä yhteensä 1 410 000 CapMan Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 2016B-optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.5.2020-30.4.2022.

Yhden 2016B-optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on 0,26 euroa. 2016B-optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä 366 600 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 1,64 euroa, osakkeen merkintähinta 1,76 euroa, riskitön korko 0 prosenttia, optio-oikeuksien voimassaoloaika 4,92 vuotta ja volatiliteetti 21,51 prosenttia.

2016-optio-oikeuksien ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/sijoittajat/osakkeet-ja-osakkeenomistajat/optio-ohjelmat/.

CAPMAN OYJ

JAKELU 
NASDAQ Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.capman.fi

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.