Skip to content

Omistusoikeus Norvestia Oyj:n vähemmistöosakkeisiin siirtynyt CapMan Oyj:lle ja Norvestia Oyj:n osakkeet poistetaan pörssilistalta

15/06/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote                            15.6.2017 klo 14.30

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Omistusoikeus Norvestia Oyj:n vähemmistöosakkeisiin siirtynyt CapMan Oyj:lle ja Norvestia Oyj:n osakkeet poistetaan pörssilistalta

CapMan Oyj (”CapMan”) on tänään 15.6.2017 asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn liittyen ja siten saanut Norvestian vähemmistöosakkeet omistukseensa osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen jälkeen vähemmistöosakkeet siirretään CapManille ja vähemmistöosakkeenomistajien arvo-osuustileille kirjataan oikeus lunastushintaan. Välimiesoikeus tulee myöhemmin, arviolta syyskuussa 2017, antamaan lopullisen välitystuomion, jossa lunastushinta määrätään.

CapMan on saanut tiedon, että Norvestia on 12.4.2017 julkistetun tiedotteensa mukaisesti jättänyt 20.4.2017 hakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:n listauskomitealle julkisen kaupankäynnin lopettamiseksi Norvestian osakkeella sekä osakkeen poistamiseksi pörssilistalta sen jälkeen kun CapMan on saanut omistusoikeuden kaikkiin Norvestian osakkeisiin. Nasdaq Helsinki Oy:n listauskomitea on hyväksynyt hakemuksen, ja listauskomitean päätöksen mukaisesti Norvestian osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssilistalla viimeisen kerran tänään 15.6.2017.

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 465 4125

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan Oyj
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.