Skip to content

Välimiesoikeuden päätöksen mukaan CapMan Oyj:llä on oikeus lunastaa Norvestia Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet

09/06/2017

CapMan Oyj Pörssitiedote                            9.6.2017 klo 18.15

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Välimiesoikeuden päätöksen mukaan CapMan Oyj:llä on oikeus lunastaa Norvestia Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan määräämä välimiesoikeus on 5.6.2017 antamassaan käsittelyratkaisussa vahvistanut, että CapMan Oyj:llä (”CapMan”) on oikeus lunastaa Norvestia Oyj:n (”Norvestia”) vähemmistöosakkeet ja saada haltuunsa kyseiset osakkeet asettamalla lunastushinnan ja sille kertyvän koron sekä viivästyskoron maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymä vakuus.

Välimiesoikeus on tänään 9.6.2017 hyväksynyt CapManin ehdottaman vakuuden. CapManin tavoitteena on asettaa välimiesoikeuden hyväksymä vakuus mahdollisimman pian. Norvestia on hakenut osakkeensa poistamista kaupankäynnistä Nasdaq Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalta vakuuden asettamisen seurauksena. Helsingin Pörssi keskeytti 9.6.2017, klo 17.08 kaupankäynnin Norvestian osakkeella listaltapoistamisprosessiin liittyen. Vakuuden asettamisesta ja Norvestian osakkeiden listaltapoistamisesta tiedotetaan erikseen.

CAPMAN OYJ
HALLITUS

 

Lisätietoja:
Joakim Frimodig, vt. toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 529 0665

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan
www.capman.fi
www.capman.fi/vaihtotarjous

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.