Skip to content

CapMan Oyj:n Puolivuosikatsaus 2017

10/08/2017

CapMan Oyj   Puolivuosikatsaus                                                    10.8.2017 klo 08.30

CapMan Oyj:n Puolivuosikatsaus 2017         

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.6.2017:

  • Konsernin liikevaihto oli 16,6 milj. euroa (15,4 milj. euroa 1.1.-30.6.2016).
  • Liikevoitto oli 17,8 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 18,3 milj. euroa (8,1 milj. euroa).
  • Tulos ennen veroja oli 16,1 milj. euroa (5,5 milj. euroa).
  • Tulos verojen jälkeen oli 14,8 milj. euroa (5,2 milj. euroa).  Vertailukelpoinen tulos oli 15,3 milj. euroa (6,3 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 9,8 senttiä (5,4 senttiä). Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 10,1 senttiä (6,8 senttiä).
  • Pia Kåll nimitettiin CapMan Buyoutin managing partneriksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta 2017. Puolivuosikatsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

 

Avainlukuja

  1-6/17 1-6/16
Liikevaihto, milj. euroa 16,6 15,4
Liikevoitto, milj. euroa 17,8 7,2
Vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto, milj. euroa 18,3 8,1
Konsernin tulos, milj. euroa 14,8 5,2
Vertailukelpoinen oikaistu tulos, milj. euroa 15,3 6,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 9,8 5,4
Vertailukelpoinen laimennusvaikutuksella oikaistu tulos / osake, senttiä 10,1 6,8
 
  30.6.2017 30.6.2016
Oman pääoman tuotto, % p.a 22,1 15,9
Sijoitetun pääoman tuotto, % p.a. 17,8 10,8
Omavaraisuusaste, % 55,4 44,0
Nettovelkaantumisaste, % 25,0 73,9

 

Vt. toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksemme oli vahva ja näimme myönteisen kehityksen jatkuvan useilla liiketoiminta-alueillamme. Tämän vuosipuoliskon tulokseemme vaikutti positiivisesti onnistunut sijoitustoimintamme, joka muodostui ensimmäisen neljänneksen onnistuneesta irtautumisesta Ideanista sekä omien rahastosijoituksien ja kaupankäyntisalkun käypien arvojen noususta.

Myös muut liiketoiminta-alueemme kehittyivät suotuisasti. Buyoutin kohdeyhtiöiden kehitystyö näkyy nyt positiivisena arvonnousuna ja pääomamarkkinoiden ollessa suotuisat, tarkastelemme jatkuvasti mahdollisuuksia uusiin irtautumisiin. Real Estate -markkinoilla näemme positiivista virettä, josta osoituksena ovat lukuisat transaktiomme ensimmäisellä vuosipuoliskolla; kesäkuussa investoimme muun muassa kahteen uuteen kiinteistökohteeseen Pohjoismaissa, joista toimisto- ja liikekiinteistö St.Olavs Gate oli ensimmäinen kiinteistösijoituksemme Norjassa.

CapManin kasvustrategiassa tärkeä osa-alue palveluliiketoiminta kehittyi kiitettävästi katsauskauden aikana. Hankintarengas CaPS:n sopimusvolyymien myynnin kasvu ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 25 % ja ylsi 55 milj. euroon. Pääomasijoitusalaan erikoistuneita varainhankinta- ja neuvonantopalveluita tarjoava Scala Fund Advisory sai kauden aikana päätökseen useita varainhankinnan toimeksiantoja muun muassa yhdysvaltalaisen ja maailman suurimpiin kuuluvan vaihtoehtoisten omaisuusluokkien sijoitusyhtiön Hamilton Lanen mandaatin. Tämän lisäksi sekä pohjoismaalainen että kansainvälinen kysyntä Scalan palveluille on ollut vahvaa ja uusia toimeksiantoja tullaan toteuttamaan tämän vuoden aikana.

Vuoden keskeisenä teemana on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen. Tältä osin kasvupanostuksemme alkavat pian konkretisoitua. CapMan Nordic Real Estate II -rahaston varainkeruu saadaan päätökseen kolmannen neljänneksen aikana, minkä lisäksi suunnittelemme muiden, uusien Real Estate -sijoitustuotteiden lanseeraamista. Kasvusijoituksiin keskittyvän Growth Equity -rahaston perustamista suunnitellaan ja olemme vahvistaneet sijoitusalueesta vastaavaa tiimiä tänään tiedotetun mukaisesti uudella rekrytoinnilla.

Pohjoismaisiin keskisuuriin infrastruktuurikohteisiin keskittyvä CapMan Infran toiminta on käynnistynyt hyvin ja olemme jo saaneet kokoon joukon hankkeita, joita viemme tavoitteellisesti eteenpäin vuonna 2017.

Tulevaisuuden osalta näen, että meillä on hyvät edellytykset kannattavaan kasvuun monipuolisen ja positiivisesti kehittyvän liiketoimintaportfoliomme ansiosta. Jatkamme liiketoiminta-alueidemme systemaattista kehitystyötä sekä uusien sijoitustuotteiden lanseeraamista. Tavoitteenamme on kasvaa johtavaksi pääomasijoitus- ja varainhoitoyhtiöksi Pohjoismaissa. Haluan lämpimästi kiittää onnistuneesta ensimmäisestä vuosipuoliskosta 2017 sijoittajiamme, osakkeenomistajiamme ja CapManin koko henkilöstöä. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa vahvaa kehitystä vuonna 2017.”

CapMan pitää näkymät vuodelle 2017 ennallaan

CapMan uudisti taloudelliset tavoitteensa vuoden 2016 lopussa. Kasvutavoite hallinnointi- ja palveluliiketoiminnalle on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Tavoite nettovelkaantumisasteelle, eli korollisen nettovelan suhteelle omaan pääomaan, on keskimäärin korkeintaan 40 prosenttia. CapManin tavoite on maksaa osinkoa vähintään 75 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan kausivaihtelua. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen merkityksen kasvavan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2017 aikana. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminta on voitollista ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuonna 2017 Norvestian integroinnista ja muista kasvupanostuksista syntyy kuluja.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman arvonkehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin palvelu- ja sijoitustoimintaan liittyvän kausivaihtelun. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2017.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

CapMan esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät korvaa IFRS:n mukaisia tunnuslukuja, vaan ne raportoidaan IFRS-tunnuslukujen lisäksi. Vaihtoehtoiset tunnusluvut johdetaan IFRS:n mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja ne nimetään oikaistuksi.               

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat muun muassa yrityskauppoihin tai suurempiin kehityshankkeisiin liittyvät merkittävät erät, liiketoimintojen hankintoihin ja myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, aineettomien hyödykkeiden myynteihin liittyvät merkittävät voitot tai tappiot, viranomaispäätöksistä aiheutuvat merkittävät kulut sekä merkittävät voitonjako-osuustuottojen takaisinmaksuriskin uudelleenarviointiin liittyvät voitot tai tappiot.

MEUR 1-6/17 1-6/16
     
Liikevoitto 17,8 7,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 0,5 0,2
Norvestian hankinnasta aiheutuneet menot 0,1 0,2
Norvestian integraatioon liittyvät kulut 0,4  
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,0
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,5 0,9
Oikaistu liikevoitto 18,3 8,1
     
Katsauskauden tulos 14,8 5,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:    
Norvestian hankintaan liittyvät erät 0,4 0,2
Arvonlisäverosaamisen alaskirjaus   1,3
Saadut vakuutuskorvaukset   -0,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,4 1,2
Oikaistu katsauskauden tulos 15,3 6,3
     
Osakekohtainen tulos, senttiä 9,9 5,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,3 1,4
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 10,2 6,8
     
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 9,8 5,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,3 1,4
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 10,1 6,8

 

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen katariina.kataja@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 10.8.2017
CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj puolivuosikatsaus 2017

CapMan www.capman.fi
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 110 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), infrastruktuurin (Infra) ja taktiset sijoitukset (Tactical Opportunities). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.