Skip to content

CapMan Real Estaten toinen Pohjoismainen rahasto saavuttaa maksimikokonsa 425 milj. euroa

04/09/2017

CapMan Real Estate lehdistötiedote                                                                                                      4.9.2017 klo 10.00

CapMan Real Estaten toinen Pohjoismainen rahasto saavuttaa maksimikokonsa 425 milj. euroa

CapMan Real Estate on perustanut CapMan Nordic Real Estate II -rahaston (CMNRE II), joka on sen toinen pohjoismainen aktiiviseen arvonluontiin (ns. ”value-add”) keskittyvä rahasto. Rahastoon tuli sen ensimmäisessä ja samalla viimeisessä sulkemisvaiheessa yhteensä 425 milj. euroa pääomaa pohjoismaisilta, eurooppalaisilta ja yhdysvaltalaisilta institutionaalisilta sijoittajilta. CMNRE II -rahaston sijoituskapasiteetti lainarahoitus mukaan luettuna on yli miljardi euroa. Menestyksekkään edeltäjä-rahastonsa strategian mukaisesti myös CMNRE II -rahasto sijoittaa pääasiassa pohjoismaisiin kasvukeskuksissa sijaitseviin toimisto-, liike- ja asuinkiinteistöihin.

CapMan Real Estaten edellisen pohjoismaisen kiinteistörahaston sijoittajien osoittaman jatkuvan tuen sekä uusien sijoittajien kysynnän kasvun seurauksena CMNRE II -rahasto ylimerkittiin nopeasti. Rahastossa on yhteensä 30 sijoittajaa Pohjoismaista, Euroopasta ja Yhdysvalloista. Sijoittajien sitoumukset jakautuivat tasaisesti, noin kolmannekseen sijoitetusta pääomasta kultakin maantieteelliseltä alueelta.

CMNRE II -rahasto seuraa edeltäjärahastonsa sijoitusstrategiaa, keskittyen pääasiassa toimistoihin, päivittäistavaravetoisiin liiketiloihin ja asuinkiinteistöihin pohjoismaisissa pääkaupungeissa, mutta myös muissa kasvukeskuksissa Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. CMNRE II -rahasto voi sijoittaa valikoidusti myös muihin kiinteistösektoreihin, joita kiihtyvä kaupungistuminen, väestölliset muutokset tai muut mahdolliset makroteemat tukevat.

”Olemme erittäin kiitollisia nykyisten ja uusien sijoittajiemme tuesta. Meillä on kurinalainen ja harkitseva lähestymistapa sijoittamiseen ja kohteiden hallinnointi tapahtuu paikallisten tiimien toimesta. Tämä lähestymistapa on osoittautunut erinomaiseksi tuloksien kannalta. Me näemme edelleen mielenkiintoisia mahdollisuuksia fokusalueillamme kaikkialla Pohjoismaissa ja uskomme, että pystymme jatkossakin tarjoamaan hyviä tuottoja sijoittajillemme ”, sanoo CapMan Real Estate -tiimin managing partner Mika Matikainen.

”Olen hyvin tyytyväinen myönteiseen kehitykseen Real Estate -liiketoiminnassamme. Tämän uuden rahaston perustaminen on tärkeä osa CapManin kasvustrategiaa ja osoitus sijoittajien luottamuksesta CapMania kohtaan”, kommentoi CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

CMNRE II -rahasto maksaa CapManille toimialalle tyypillisiä hallinnointipalkkioita ja voitonjako-osuustuottoja.

Scala Fund Advisory, Wren Capital LLC sekä Ashurst LLP konsultoivat CapMan Real Estatea rahaston perustamisessa.

CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu yli 30 kiinteistöalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan Real Estate hallinnoi tällä hetkellä yhteensä 1,7 miljardin euron varoja ja ensimmäinen rahasto perustettiin vuonna 2005.

Lisätietoja: 
Mika Matikainen, managing partner, CapMan Real Estate, p. 040 519 0707
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. 050 529 0665

CapMan 
 
www.capman.fi  
twitter.com/CapManPE

CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.  Palveluksessamme on noin 110 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.