Skip to content

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

14/03/2018

CapMan Oyj    Pörssitiedote                                                                               14.3.2018 klo 16.15

CapMan Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Andreas Tallberg valittiin CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Mammu Kaario hallituksen varapuheenjohtajaksi kokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus asetti keskuudestaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallitus ei asettanut nimitysvaliokuntaa, koska varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin:

Tarkastusvaliokunta
Mammu Kaario (Puheenjohtaja)
Catarina Fagerholm
Eero Heliövaara

Palkitsemisvaliokunta
Andreas Tallberg (Puheenjohtaja)
Catarina Fagerholm
Ari Tolppanen

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan jäsenten riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä ovat Catarina Fagerholm, Eero Heliövaara, Mammu Kaario ja Andreas Tallberg. Ari Tolppanen on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista mutta ei-riippumaton yhtiöstä. Näin ollen valiokuntien kokoonpanot täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015 riippumattomuusvaatimukset.

Lisätietoja:
Tiina Halmesmäki, general counsel, puh. 040 590 1043

CAPMAN OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

 

CapMan Oyj
www.capman.fi 

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 118 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.