Skip to content

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2013A ja 2013B

09/05/2018

CapMan Oyj pörssitiedote                                                                   9.5.2018 klo 10.00

Osakkeiden merkintä optio-oikeuksilla 2013A ja 2013B

CapMan Oyj:n vuoden 2013 optio-oikeuksilla on 20.2.2018 – 16.4.2018 ajanjaksolla merkitty optio-oikeuksilla A yhteensä 208 926 uutta yhtiön osaketta ja optio-oikeuksilla B yhteensä 41 451 yhtiön uutta osaketta. Optio-oikeuksilla 2013A ja 2013B tehtyjen merkintöjen merkintähinta 149 313,63 euroa, kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen pohjalta CapMan Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 146 452 302 osakkeeseen.

Optio-oikeuksien perusteella merkityt osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 9.5.2018. Uudet osakkeet tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien.

Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 11.5.2018 alkaen.

Merkintäaika optio-oikeuksilla 2013A alkoi 1.5.2016 ja päättyi 30.4.2018 ja merkintäaika optio-oikeuksilla 2013B alkoi 1.5.2017 ja päättyy 30.4.2019.

Optio-ohjelman 2013 ehdot ja lisätietoja ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi.

CAPMAN OYJ

Katariina Kataja
Päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 28 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 115 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infrastructure). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.