Skip to content

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2018 – Palkkiotuotot kasvoivat 24 prosenttia

01/11/2018

CapMan Oyj Osavuosikatsaus 1-9/2018 1.11.2018 klo 8.30

CapMan Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2018 – Palkkiotuotot kasvoivat 24 prosenttia

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat katsauskaudella 1.1.-30.9.2018:

  • Konsernin liikevaihto oli 27,1 milj. euroa (26,0 milj. euroa 1.1.-30.9.2017).
  • Hallinnointipalkkiot ja palveluista saadut palkkiot olivat yhteensä 23,9 milj. euroa (19,4 milj. euroa), kasvua 24 prosenttia vertailukaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 14,9 milj. euroa (22,9 milj. euroa).
  • Konsernin tulos verojen jälkeen oli 11,7 milj. euroa (18,7 milj. euroa).
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 7,5 senttiä (12,4 senttiä, josta 5,2 senttiä oli seurausta Ideanin myynnistä Q1 2017).
  • CapMan Growth -rahaston irtautumisella Fluidosta oli merkittävä positiivinen tulosvaikutus.
  • CapMan Infran ensimmäiseen rahastoon on kerätty jo 115 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella. Rahaston tavoitekoko on yli 300 milj. euroa.
  • CapMan Infran managing partner Ville Poukka on nimitetty johtoryhmän jäseneksi 1.11.2018 alkaen.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa http://www.capman.fi/uutishuone/taloudelliset-katsaukset/.

Avainlukuja

1-9/18 1-9/17
Liikevoitto, milj. euroa 14,9 22,9
Katsauskauden tulos, milj. euroa 11,7 18,7
Osakekohtainen tulos, senttiä 7,5 12,6
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 7,5 12,4
30.9.2018 30.9.2017
Oman pääoman tuotto, % vuotuinen 11,7 18,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % vuotuinen 11,1 15,1
Omavaraisuusaste, % 58,0 55,7
Nettovelkaantumisaste, % 14,6 16,4

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”CapManin vahva kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Hallinnointi- sekä Palveluliiketoiminnoistamme saadut palkkiotuotot kasvoivat noin 24 prosenttia tammi-syyskuussa 2018 vertailukauteen nähden. Positiivisen kasvutrendin lisäksi palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on parantunut merkittävästi vuoden 2018 aikana. Tätä kehitystä tukevat uusista rahastoista saadut palkkiotuotot, vahvana jatkuva palveluliiketoiminnan kasvu sekä parantunut kulutehokkuus.

Uusimpien liiketoiminta-alueidemme viimeaikaiset tapahtumat vahvistavat yhtiömme positiivista kehityssuuntaa.

Growth-rahaston irtautuminen Fluidosta syyskuussa oli erittäin onnistunut rahaston sijoittajille. CapMan on Growth-rahaston suurin sijoittaja noin 30 prosentin osuudella ja sen myötä irtautuminen Fluidosta vaikutti merkittävästi CapManin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Transaktio on jälleen erinomainen esimerkki Growth-tiimimme onnistuneesta arvonluontityöstä.

CapMan Infra on lunastanut paikkansa CapManin merkittävänä uutena tukijalkana kun ilmoitimme tänään ensimmäisen Infra-rahastomme perustamisesta. Rahastoon on kerätty jo 115 milj. euroa. Sijoittajakysyntä rahastolle on ollut vahvaa ja uskomme, että rahaston yli 300 milj. euron tavoitekoko saavutetaan ensi vuoden aikana. Uudella rahastolla on positiivinen vaikutus hallinnointipalkkioihimme heti perustamisajankohdasta alkaen ja tavoitekokonsa saavutettua se kasvattaa palkkiotuottojamme merkittävästi. Olemme tehneet 30 milj. euron sijoitussitoumuksen rahastoon, ja odotamme tämän vaikuttavan positiivisesti omaan sijoitustoimintaamme pidemmällä aikavälillä.

Omien sijoitustemme tuotot ovat kehittyneet hyvin etenkin onnistuneiden irtautumisten ansiosta. Viimeaikainen epävarmuus osakemarkkinoilla lisää kuitenkin painetta markkinasalkkumme hallinnoinnissa. Huomioimme lisääntyneen markkinavolatiliteetin muun muassa suojaamalla salkkuamme entistäkin aktiivisemmin johdannaisilla. Jatkamme myös omien sijoitettavien varojemme allokointia strategiamme mukaisesti markkinasijoituksista pääomasijoituksiin, jotka eivät tavallisesti korreloi yhtä voimakkaasti osakemarkkinan yleisen kehityksen kanssa. Tästä esimerkkinä on CapManin sijoitussitoumus uuteen Infra-rahastoon.

Työstämme tällä hetkellä useita kasvuhankkeita, jotka liittyvät uusien rahastojen varainhankintaan, olemassa olevien rahastojen uudelleenstrukturointeihin, uusiin mandaattipohjaisiin hankkeisiin ja yrityskauppamahdollisuuksiin. Toteutuessaan edellä mainitut hankkeet voivat nopeasti ja merkittävästi vahvistaa CapManin palkkio- ja tuottoprofiilia. Hankkeet edistävät pitkän aikavälin strategista tavoitettamme rakentaa CapManista johtava pohjoismainen pääomasijoitusalan asiantuntija, jolla on entistä monipuolisemmat tuotteet palvelemaan entistä laajempaa sijoittajakuntaa.”

Taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvio vuodelle 2018

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa palveluista saatavien palkkiotuottojen kasvun jatkuvan hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan tuloksessa vuoden 2018 aikana. Tavoitteenamme on hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2018. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja sijoittajille tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen sekä luo katsauksen alan markkinatilanteeseen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki. Tilaisuuden esitys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden alettua. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tervetuloa!

Helsinki 1.11.2018

CAPMAN OYJ 
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite: CapMan Oyj 1.1.-30.9.2018 osavuosikatsaus

CapMan 
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija, joka tarjoaa monipuolisia sijoitustuotteita ja -palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 2,8 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös sijoituksina omasta taseestamme. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat kiinteistösijoittamisen (Real Estate), enemmistösijoittamisen (Buyout), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit), kasvusijoittamisen (Growth Equity) ja infrastruktuurisijoitukset (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.fi