Skip to content

CapMan Real Estaten pohjoismainen sijoitusmandaatti BVK:lta kasvaa 820 milj. euroon merkittävän kiinteistökaupan seurauksena

11/01/2019

CapMan Real Estate hankki asuinkiinteistösalkun Saksan suurimman eläkevakuutusyhtiön Bayerische Versorgungskammerin (BVK) rahastolle. Myyjänä on suomalainen rahastojen hallinnointiyhtiö ICECAPITAL sekä paikalliset sijoittajat. 

Kaupan kohteena olevassa ICECAPITAL Housing Fund III -rahaston salkussa on 37 asuinkiinteistöä ja 1 740 asuntoa, joiden pinta-ala on noin 100 000 neliömetriä. Asunnot sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudulla. CapMan neuvotteli kaupan yksinoikeudella ilman laajempaa markkinaprosessia.

Kaupan myötä CapManin mandaatti BVK:lta lähes kaksinkertaistuu 820 milj. euroon, joka on sijoitettu vuokra-asuinkiinteistöihin pääasiassa Helsingin seudulla, Kööpenhaminassa ja Aarhusissa.

Mandaattinsa pohjalta CapMan jatkaa BVK:n rahaston neuvonantajana etsien uusia sijoituskohteita sekä hallinnoiden jo olemassa olevaa kiinteistösalkkua. Mahdollisten uusien sijoitusten ajankohta ja koko riippuvat sopivien kohteiden saatavuudesta.

”Olemme erittäin tyytyväisiä tähän kauppaan, mikä entisestään vahvistaa BVK:n rahastoon hankkimaamme korkeatasoista vuokra-asuntosalkkua. Kansainväliset sijoittajat ovat edelleen hyvin kiinnostuneita pohjoismaisista asuinkiinteistöistä”, kommentoi CapMan Real Estaten sijoitusjohtaja Sampsa Apajalahti.

”BVK:n päätös kasvattaa mandaattia on erinomainen esimerkki kansainvälisten sijoittajien luottamuksesta CapManin kykyihin ja paikalliseen osaamiseen. Sijoitusmandaatit ovat merkittävä osa CapManin strategiaa palvella laajempaa asiakaskuntaa pohjoismaisen sijoitustiimimme kautta”, sanoo CapManin toimitusjohtaja Joakim Frimodig.

CapMan toimii neuvonantajana institutionaaliselle kiinteistörahastolle, jota BVK:n puolesta hallinnoi Universal-Investment. Mandaatti kerryttää CapManille pitkäaikaisia vuosittaisia neuvonantopalkkioita sekä tuottosidonnaisia palkkioita alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja:

Sampsa Apajalahti, sijoitusjohtaja, CapMan Real Estate, p. +358 40 575 2363
Mika Matikainen, managing partner, CapMan Real Estate, p. +358 40 519 0707
Joakim Frimodig, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, p. +358 50 529 0665

CapMan Real Estaten pohjoismaiseen tiimiin kuuluu yli 30 kiinteistöalan ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa ja Kööpenhaminassa. CapMan Real Estate hallinnoi yhteensä 1,9 miljardin euron varoja ja ensimmäinen rahasto perustettiin vuonna 2005.

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista, ja hallinnoimme yhteensä noin 3 miljardin euron pääomia. Nykyiset sijoitusstrategiamme kattavat pääomasijoittamisen (Buyout, Growth ja Russia), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), infrastruktuurisijoittamisen (Infra) sekä velkasijoittamisen (Credit). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan (CaPS), varainhankinnan (Scala Fund Advisory), sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi

Universal-Investment
Universal-Investment on saksankielisen Euroopan suurin riippumaton sijoitusyhtiö. Yhtiö hallinnoi yli 409 miljardin euron rahastopääomaa, josta 321 miljardia euroa on sen omissa sijoitusvälineissä. Yhtiöllä on yli 1 200 rahastoa tai sijoitusmandaattia, ja sen palveluksessa työskentelee noin 650 ihmistä. Yhtiön keskiössä on tehokas ja läpinäkyvä rahastojen, arvopaperien, kiinteistöjen ja muiden hyödykkeiden hallinta. Vuonna 1968 perustetun yhtiön pääkonttori on Frankfurtissa, ja sillä on tytäryhtiöitä ja holdingyhtiöitä Luxemburgissa ja Itävallassa. Universal-Investment on sijoitusalan edelläkävijä, ja se johtaa yksityisten säätiöiden markkinoita ja master-KVG-markkinoita. Kiinteistöalalle vuonna 2011 siirtymisen jälkeen Universal-Investment kasvoi nopeasti ja vakiinnutti paikkansa Saksan suurimpien avoimien institutionaalisten rahastoyhtiöiden joukossa. Vuoden 2018 PwC:n varainhoitoyhtiökatsauksen mukaan Universal-Investment on Luxemburgin suurin vaihtoehtorahaston hoitaja. Ulkopuolisten varainhoitoyhtiöiden listauksessa Universal-Investment sijoittuu kolmanneksi. (Tilanne 30.11.2018). www.universal-investment.com

Bayerische Versorgungskammer
Bayerische Versorgungskammer on työ- ja kunnalliseläkkeiden keskusjärjestö sekä Saksan suurin eläkevakuutusyhtiö. Baijerin sisäasiainministeriön viranomaisena yhtiö hallinnoi keskitetysti kahtatoista ammatinharjoittajien ja kuntien eläkeohjelmaa. BVK:n saamat eläkemaksut ovat yhteensä 4,6 miljardia euroa 2,2 miljoonalta vakuutuksenhaltijalta, joille maksetaan 3,3 miljardia euroa eläkettä vuodessa. BVK hallinnoi 72 miljardin euron pääomia, ja sillä on 1 270 työntekijää. www.versorgungskammer.de