Skip to content

CapManin päivitetty vuosikertomus on julkaistu

01/03/2019

CapMan Oyj Vuosikertomus

1.3.2019 klo 21.00

CapManin päivitetty vuosikertomus on julkaistu

Aikaisemmin tänään 1.3.2019 tiedotetun mukaisesti CapMan Oyj on päivittänyt vuosikertomuksensa, sisältäen muun muassa hallituksen toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen, vastaamaan hallituksen korjattua varojenjakoesitystä.

Yhtiön hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että osakekohtainen osinko vuodelta 2018 olisi voitonjakokelpoisten varojen määrä huomioon ottaen 0,06 euroa, eikä alun perin ehdotettu 0,12 euroa. Yhtiön hallitus kutsuu samalla koolle 25.3.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään 0,06 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta. Varojenjaon kokonaismäärä 0,12 euroa osakkeelle vuodelta 2018 säilyisi muuttumattomana.

Korjattu vuosikertomus on saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/?type=vuosikertomukset sekä tämän tiedotteen liitteenä.

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
Päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi

CapMan_2018_Vuosikertomus_01032019