Skip to content

Korjaus voitonjakoesitykseen

01/03/2019

CapMan Oyj Pörssitiedote

1.3.2019 klo 10.25

Korjaus voitonjakoesitykseen – CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen osingoksi 0,06 euroa ja ylimääräisen yhtiökokouksen pääomanpalautukseksi 0,06 euroa; jaon kokonaismäärä on muuttumaton 0,12 euroa osakkeelta

CapMan Oyj:n 31.1.2019 julkaistuissa tilinpäätöstiedotteessa ja yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa oli tekninen virhe liittyen hallituksen voitonjakoesitykseen. Hallituksen esityksen olisi pitänyt kuulua, että CapMan Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,06 euroa per osake ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,06 euroa per osake.

Yhtiön hallitus tulee varsinaisessa yhtiökokouksessa ehdottamaan, että osakekohtainen osinko olisi voitonjakokelpoisten varojen määrä huomioon ottaen 0,06 euroa, eikä alun perin ehdotettu 0,12 euroa. Yhtiön hallitus kutsuu samalla koolle 25.3.2019 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään 0,06 euron osakekohtaisesta pääoman palautuksesta, josta ei voida päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa syystä, että esitys ei sisältynyt alkuperäiseen yhtiökokouskutsuun. Varojenjaon kokonaismäärä 0,12 euroa osakkeelle säilyisi muuttumattomana.

ALKUPERÄINEN ESITYS:

Alkuperäisen esityksen mukaan hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n voitonjakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa per osake vuodelta 2018.

UUSI ESITYS:

Varsinaisessa 13.3.2019 pidettävässä yhtiökokouksessa hallitus tulee esittämään maksettavaksi osinkoa 0,06 euroa osakkeelta ja ylimääräisessä 25.3.2019 pidettävässä yhtiökokouksessa hallitus tulee esittämään jaettavaksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta, eli yhteensä 0,12 euroa osakkeelta.

Korjattu tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä. CapMan korjaa hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen vastaavasti.

CAPMAN OYJ
Linda Tierala
Päällikkö, viestintä ja sijoittajasuhteet

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on 120 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut. www.capman.com/fi 

CapMan-Oyj-1-12-2018-Tilinpaatostiedote-01032019