Skip to content

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

29/03/2019

Tärkeä ilmoitus Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston osuudenomistajille sääntömuutoksesta

CapMan Real Estate Oy:n hallitus on 29.3.2019 pitämässään kokouksessa päättänyt päivittää Erikoissijoitusrahasto CapMan Nordic Property Income Fund -rahaston (”Rahasto”) sääntöjä.

Sääntöpäivitykset liittyvät erikoissijoitusrahastoja koskevan sääntelyn muutoksiin ja sääntelyn siirtämiseen sijoitusrahastolaista vaihtoehtorahaston hoitajista annettuun lakiin. Sääntelyn muutokset koskevat muun muassa rahaston rahasto-osuudenomistajien kokousten järjestämisvelvoitetta. Rahaston sääntöihin on tehty lisäksi teknisluonteisia ja selventäviä muutoksia.

Rahaston sääntömuutokset on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 29.3.2019 ja päivitetyt säännöt astuvat voimaan 29.4.2019.

Sääntömuutos ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä eikä muutos aiheuta osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia.

Rahaston päivitetyt säännöt löytyvät seuraavasta linkistä:

CapMan Nordic Property Income Fund (non-UCITS) – Säännöt

Päivitetyt säännöt sekä muu rahastomateriaali ovat saatavilla myös CapManin toimitiloissa osoitteessa Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki.

Lisätietoja sääntömuutoksesta antaa CapMan-konsernin Legal Counsel ja Compliance Officer Nelli Back sähköpostitse nelli.back@capman.com.

Ystävällisin terveisin,
CapMan AIFM Oy