Skip to content

CapMan Oyj:n 1.1.–31.3.2019 osavuosikatsaus

25/04/2019

CapMan Oyj Osavuosikatsaus
25.4.2019 klo 8.30

CapMan Oyj:n 1.1.–31.3.2019 osavuosikatsaus     

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:

  • Konsernin liikevaihto oli 9,3 milj. euroa 1.1.–31.3.2019 (7,3 milj. euroa 1.1.–31.3.2018), kasvua 27 prosenttia vertailukaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 4,7 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 5,6 milj. euroa (4,1 milj. euroa), kasvua 38 prosenttia vertailukaudesta.
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 2,4 senttiä (2,3 senttiä). Kauden vertailukelpoinen tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu, oli 2,9 senttiä (2,3 senttiä).
  • CapMan hankki 27.2.2019 60 prosenttia raportointi-, analyysi- ja varainhoitoyhtiö JAM Advisorsista.
  • Vuodelta 2018 jaettiin osakkeenomistajille osinkoa ja pääomanpalautusta yhteensä 0,12 euroa per osake.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin 1.1.–31.3.2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”Vuosi alkoi selvällä tulosparannuksella. Konsernin alkuvuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli noin 5,6 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 38 prosenttia viime vuoden vastaavasta jaksosta. Osakekohtainen vertailukelpoinen tulos kehittyi niin ikään vahvasti, ollen noin 3 senttiä. Tulosparannuksen taustalla on ydinliiketoimintamme positiivinen kehitys. Palkkiotuottoihin perustuvan kannattavuuden vahva kasvu jatkui ja omien rahastosijoitustemme tuotto oli hyvällä tasolla.

Liikevaihto kasvoi 27 prosenttia vertailukaudesta. Palkkiotuotot kasvoivat viime vuoden aikana toteutuneiden strategisten hankkeiden ja perustettujen rahastojen myötä. Myös palveluliiketoiminta kasvoi kokonaisuudessaan hyvin. Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus lähes kaksinkertaistui vertailukaudesta.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos ei sisältänyt merkittäviä voitonjako-osuustuottoja, mutta useat rahastomme lähestyvät voitonjakoa.

Useimmat rahastot kehittyivät positiivisesti ja erityisesti Growth-rahaston vaikutus tulokseemme oli merkittävä. Rahastosijoitustemme kehitys vastasi alkuvuonna 12 prosentin vuosituottoa. Jatkoimme markkinasalkun myyntiä alkuvuonna ja jatkamme salkun allokointia omiin sijoituksiimme vuoden 2019 aikana suunnitelmamme mukaisesti.

Alkuvuoden tärkeä strateginen liike oli JAM Advisorsin enemmistön hankinta. Tavoitteenamme on JAM Advisorsin teknologisesti edistyksellisen palveluliiketoiminnan kaupallistaminen ja asiakaskunnan laajentaminen. Yhteisen liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen on lähtenyt hyvin liikkeelle ja keskeiset toimenpiteet kustannussynergioiden saavuttamiseksi on tehty alkuvuoden aikana.

Varainhankinta uusiin rahastoihin jatkuu. Infra-rahaston lopullinen koko määräytyy loppuvuodesta ja varainhankinta seuraavaan Buyout-rahastoon etenee suunnitelmien mukaisesti. Real Estate -liiketoiminta kasvaa vahvasti ja työstämme kehitysprojekteja, jotka toteutuessaan kasvattavat tämän liiketoiminta-alueen palkkio- ja voitonjakopohjaa entisestään. Palveluliiketoiminnan kaikkien osa-alueiden kasvunäkymät ovat erittäin hyvät CaPSin liiketoiminnan laajentumisen, Scalan meneillään olevien hankkeiden ja JAM Advisorsin palveluiden kaupallistamisen myötä.

Alkuvuoden positiivinen tuloskehitys, strategian toimeenpano ja meneillään olevat merkittävät hankkeet synnyttävät positiivista tuloskasvua, joka tukee pitkäaikaisen osinkopolitiikkamme toteuttamista. Tavoitteenamme on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajillemme.”

CapMan pitää taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvion vuodelle 2019 ennallaan

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, markkinainstrumenttien kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät, sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman liiketoiminnan kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2019.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-3/19 1-3/18
Liikevoitto 4,7 4,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 0,8
Lahjoitukset 0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,9
Oikaistu liikevoitto 5,6 4,1
Katsauskauden tulos 4,0 3,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 0,7
Lahjoitukset 0,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 0,8
Oikaistu katsauskauden tulos 4,8 3,3
Osakekohtainen tulos, senttiä 2,4 2,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,6
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 3,0 2,3
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,4 2,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,5
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 2,9 2,3
% 31.3.19 31.3.18
Oman pääoman tuotto, % p.a. 12,2 11,2
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a. 15,0 11,2
Omavaraisuusaste, % 52,6 57,6

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen mari.kemppi@capman.com. Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2019-q1. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa!

Helsinki 25.4.2019

CAPMAN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan_Oyj_1-3_2019_Osavuosikatsaus 

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. www.capman.com/fi