Skip to content

CapMan Buyout myy Komasin Componenta Oyj:lle

16/05/2019

CapMan Buyout lehdistötiedote
16.5.2019 klo 08:00

CapMan Buyout myy Komasin Componenta Oyj:lle

CapManin hallinnoimat rahastot ovat sopineet Komas Oy:n osakkeiden ja pääomalainojen myynnistä Componenta Oyj:lle. Komas valmistaa koneistettuja komponentteja, takeita, hydrauliikkaputkia sekä levyleikkeitä. Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 313 työntekijää ja sen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Härmässä, Kurikassa, Leppävedellä sekä Sastamalassa. Komasin avainasiakkaat ovat suuria kansainvälisiä OEM-kone- ja laitevalmistajia. Järjestelyn kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan Componenta Oyj:n osakkeilla.

”Komas on kasvanut ja kehittynyt merkittävästi CapManin omistusaikana saavuttaen hyvän aseman asiakkaiden piirissä. Olemme erityisesti panostaneet laadun ja toimitusvarmuuden sekä toiminnan tehokkuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Riittävän kookkaat ja ammattimaisesti johdetut yhtiöt, jotka pystyvät tarjoamaan lisäarvoa asiakkailleen, tulevat näkemykseni mukaan jatkossakin pärjäämään alalla. Pidän yrityskauppaa hyvänä ratkaisuna Komasille ja yhdistyminen Componentan kanssa on looginen askel toiminnan kehityksessä. Haluan erityisesti kiittää Komasin johtoa omistautuneesta työstä viime vuosina. Matkamme jatkuu nyt Componentan osakkeenomistajana”, kertoo CapMan Buyoutin partneri Jan Mattlin.

”Komasin hankinnan myötä laajentuva tuote- ja palveluvalikoimamme parantaa Componentan asiakaspalvelua luomalla yhden luukun palvelun teollisuudenaloille, jotka ostavat valettuja ja koneistettuja komponentteja. Monet asiakkaamme haluavatkin ostaa valun sekä siihen liittyvät palvelut valmiina komponenttina yhdeltä toimittajalta. Componentalla ja Komasilla on jo useita yhteisiä asiakkaita, joiden kanssa on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yhteistyötä. Komasin hankinnan ansiosta saamme konserniin uutta osaamista ja laajemman läsnäolon Suomen markkinoilla. Pitkät kuljetusmatkat lisäävät tuotteiden kokonaiskustannuksia, joten hankittavien koneistuspalvelujen toimipaikkojen sijainti valimoidemme läheisyydessä lisää kilpailukykyämme”, sanoo Componentan toimitusjohtaja Harri Suutari.

Componenta suunnittelee järjestävänsä Komasin myyjille suunnatun osakeannin kaupan vastikkeen maksamiseksi. Tätä varten Componenta tulee kutsumaan erikseen koolle ylimääräisen yhtiökokouksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista. Kaupan lopullinen toteutuminen riippuu lisäksi tavanomaisista yrityskauppoihin liittyvistä ehdoista. Osapuolten tavoitteena on saada kauppa toteutettua 1.7.2019. Uusien osakkeiden listaamista varten tullaan laatimaan esite, joka sisältää pro forma -tietoja kaupan vaikutuksista.

Komasin pääomistajat, eli CapManin hallinnoimat rahastot sekä CapManin kohdeyhtiö Fortaco Oy ovat kauppakirjassa sitoutuneet tuleviin osakkeisiinsa kohdistuvaan äänestysrajoitukseen, kunnes pääomistajien omistusosuus Componentasta on laskenut alle 10 prosentin. Rajoituksen mukaan pääomistajat eivät käytä osakkeisiin liittyvää äänivaltaa Componentan yhtiökokouksissa siltä osin, kuin pääomistajien osakkeiden äänet muodostavat tai ylittävät 50 prosenttia asianomaisessa yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Komas Oy perustettiin loppuvuonna 2012 Fortaco Group -muodostumisen yhteydessä.

Lisätietoja:
Jan Mattlin, partneri, CapMan Buyout, puh. 040 508 6406

CapMan Buyout on Pohjoismaiden suurin keskisuuriin listaamattomiin yrityksiin erikoistunut sijoitustiimi. Tiimiin kuuluu 12 sijoitusammattilaista Suomessa ja Ruotsissa ja sillä on 30 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on toteuttanut yhteensä yli 70 sijoitusta ja yli 50 irtautumista vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa arvonkehitys- ja irtautumisvaiheessa. CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoitusalan asiantuntija ja joka hallinnoi yli 3 miljardin euron pääomia. CapMan toimii laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Sijoitusalueet kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaan kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.