Skip to content

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus jaksolta 1.1.–30.6.2019

08/08/2019

CapMan Oyj pörssitiedote / puolivuosikatsaus
8.8.2019 klo 8.30

CapMan Oyj:n puolivuosikatsaus jaksolta 1.1.–30.6.2019      

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:

  • Konsernin liikevaihto oli 22,6 milj. euroa 1.1.–30.6.2019 (17,8 milj. euroa 1.1.–30.6.2018), kasvua 27 prosenttia vertailukaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 10,5 milj. euroa (10,1 milj. euroa). Konsernin liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 11,9 milj. euroa (10,1 milj. euroa), kasvua 18 prosenttia vertailukaudesta.
  • Kauden laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 4,3 senttiä (4,8 senttiä). Laimennusvaikutuksella oikaistu kauden vertailukelpoinen tulos/osake oli 5,2 senttiä (4,8 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3,3 mrd euroa (2,8 mrd euroa), kasvua 18 prosenttia vertailukaudesta.
  • CapMan Buyout XI -rahasto perustettiin ja siihen kerättiin 160 milj. euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin puolivuosikatsauksesta jaksolta 1.1.–30.6.2019. Puolivuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”CapManin kasvu jatkuu vahvana. Konsernin liikevaihto kasvoi 27 prosenttia vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vastaavasti vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 18 prosenttia vertailukaudesta 12 milj. euroon. Tulosparannus heijastaa ydinliiketoimintamme positiivista kehitystä ja erityisesti hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan kasvua. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus kaksinkertaistui vertailukaudesta.

Palveluliiketoiminnan positiivinen kehitys kautta linjan on tukenut kasvua ja parantanut kannattavuutta vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Scalan alkuvuonna toteutuneet varainhankinnan projektit tuottivat onnistumispalkkioita ja CaPSin kehitys jatkui vahvana. Myös JAM Advisorsin hankinta vaikutti positiivisesti palveluliiketoiminnan kasvuun. Palveluliiketoiminnan kaikkien osa-alueiden kasvunäkymät jatkuvat hyvinä, joskin onnistumispalkkioissa on odotettavissa liiketoiminnan luonteesta johtuvaa kausittaista vaihtelua.

Rakennamme hallinnointiliiketoiminnalle entistä vahvempaa perustaa. Hallinnoitavien pääomiemme nettokasvu oli 18 prosenttia, eli 500 milj. euroa vertailukaudesta. Katsauskauden saavutuksiin kuuluu muun muassa yhdennentoista Buyout-rahastomme perustaminen.

Varainhankinta jatkuu vilkkaana. Keräämme tällä hetkellä pääomia Buyout, Infra ja Real Estate -sijoitusalueiden uusimpiin rahastoihin. Tämän lisäksi suunnittelemme uusia sijoitustuotteita ja aiomme käynnistää uusia varainkeruuhankkeita kuluvan vuoden aikana. Olemme viimeisen kahden vuoden aikana vahvistaneet ja uudistaneet sijoitustiimejämme ja jo tehtyjen toimenpiteiden ansiosta hallinnointiliiketoiminnan lähiajan kasvu voidaan toteuttaa ilman merkittäviä lisäkulupanostuksia.

Rahastojemme sijoitus- ja irtautumisaktiviteetti on ollut vilkasta vuoden alkupuoliskolla. Alkuvuoden aikana rahastomme tekivät yhteensä yhdeksän uutta sijoitusta ja irtautuivat samanaikaisesti viidestä kohteesta. Arvonluontityö jatkuu vahvana ja monen oman rahastomme tuotot olivat alkuvuonna hyvällä tasolla.

Onnistuimme vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskeisessä tavoitteessamme kasvattaa palkkiotuottoihin perustuvaa kannattavuutta. Useat rahastomme lähestyvät voitonjakoa ja meillä on hyvät edellytykset vahvoihin oman sijoitustoiminnan tuottoihin tulevaisuudessa. Vahvana jatkuva kasvu ja paraneva kannattavuus tukevat pitkäaikaisen osinkopolitiikkamme toteuttamista. Tavoitteenamme on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajillemme.”

CapMan pitää taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvion vuodelle 2019 ennallaan

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, markkinainstrumenttien kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät, sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman liiketoiminnan kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2019.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän puolivuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-6/19 1-6/18
Liikevoitto 10,5 10,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,1
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,4
Oikaistu liikevoitto 11,9 10,1
Katsauskauden tulos 8,2 7,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,0
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,3
Oikaistu katsauskauden tulos 9,5 7,6
Osakekohtainen tulos, senttiä 4,4 4,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 5,2 4,8
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 4,3 4,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,9
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 5,2 4,8
% 30.6.2019 30.6.2018
Oman pääoman tuotto, % p.a.* 13,6 12,3
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a.* 15,8 12,3
Omavaraisuusaste, % 60,2 58,4

*CapMan on muuttanut oman pääoman tuoton laskentatapaa vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen. Oman pääoman tuotto lasketaan jakamalla Konsernin annualisoitu voitto keskimääräisellä oman pääoman määrällä mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus. Aiemmin oman pääoman tuotto laskettiin jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva annualisoitu voitto keskimääräisellä emoyhtiön omistajille kuuluvalla oman pääoman määrällä. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2019-q2-results. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa!

Helsinki 8.8.2019

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-6 2019 Puolivuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi