Skip to content

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus jaksolta 1.1.–30.9.2019

31/10/2019

CapMan Oyj pörssitiedote / osavuosikatsaus
31.10.2019 klo 8.30

CapMan Oyj:n osavuosikatsaus jaksolta 1.1.–30.9.2019      

Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat:

  • Konsernin liikevaihto oli 32,4 milj. euroa 1.1.–30.9.2019 (24,8 milj. euroa 1.1.–30.9.2018), kasvua 30 prosenttia vertailukaudesta.
  • Konsernin liikevoitto oli 16,0 milj. euroa (14,9 milj. euroa). Konsernin liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 17,4 milj. euroa (14,9 milj. euroa), kasvua 17 prosenttia vertailukaudesta.
  • Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake oli 6,8 senttiä (7,5 senttiä). Laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 7,6 senttiä (7,5 senttiä).
  • Hallinnoitavat pääomat olivat 3,2 mrd euroa (2,7 mrd euroa), kasvua 21 prosenttia vertailukaudesta.

Tämä tiedote on tiivistelmä CapManin osavuosikatsauksesta jaksolta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus taulukkoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja saatavilla CapManin verkkosivuilla osoitteessa https://www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/taloudelliset-katsaukset/

Toimitusjohtaja Joakim Frimodig:

”CapManin vahva kasvu jatkuu. Konsernin liikevaihto kasvoi yli 30 prosenttia vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Vastaavasti vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 17 prosenttia vertailukaudesta yli 17 milj. euroon.

Olemme viime vuosina panostaneet uusiin liiketoiminta-alueisiin ja sijoitustuotteisiin. Tämän seurauksena hallinnoitavien pääomiemme nettokasvu oli yli 20 prosenttia, eli noin 600 milj. euroa vertailukaudesta. Hallinnointipalkkioihin perustuvassa kannattavuudessa nähtiin selkeä parannus kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Varainhankinta jatkuu Buyout, Infra ja Real Estate -sijoitusalueiden rahastoihin. Olemme tämän lisäksi käynnistäneet uusia varainkeruuhankkeita muun muassa seuraavaan Credit-strategian alla toimivaan rahastoon. Sijoittajakysyntä tuotteitamme kohtaan on hyvällä tasolla ja varainkeruuhankkeemme etenevät suunnitellusti. Tämänhetkiset varainkeruuhankkeet jatkuvat ensi vuodelle ja odotamme huomattavaa kasvua hallinnoitavissa pääomissa vuonna 2020.

Venäjän haasteellisena jatkuneesta varainhankintamarkkinasta johtuen teemme parhaillaan selvitystyötä kartoittaaksemme strategisia vaihtoehtoja Russia-sijoitusalueellemme.

Strategiamme mukaisesti haluamme palvella entistä laajempaa sijoittajajoukkoa. CapMan Nordic Property Income -rahasto on erikoissijoitusrahasto, jonka lisäjakelun osalta sovimme kumppanuudesta Nordean kanssa. Laajentunut jakelu mahdollistaa rahaston koon merkittävän kasvattamisen ja tarjoaa entistä laajemmalle sijoittajaryhmälle tavan hajauttaa sijoituksia listaamattomaan kiinteistömarkkinaan. Voimme tulevaisuudessa laajentaa kumppanuuksien kautta tarjottavaa tuoteportfoliota myös muihin tuotteisiin.

Rahastojemme sijoitus- ja irtautumisaktiviteetti on jatkunut vilkkaana. Arvonluontityö jatkuu vahvana ja rahastosijoitustemme vuosituotto oli noin 10 prosenttia vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden perusteella.

Palveluliiketoimintamme on tänä vuonna kasvanut noin 90 prosenttia ja segmentin liikevoitto ylitti 8 milj. euroa ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Kaikki kolme palvelualuetta, CaPS, Scala ja JAM Advisors, ovat kehittyneet vahvasti ja kasvunäkymät ovat hyvät.

Olemme kuluneen vuoden aikana jatkaneet työtä keskeisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus on nyt kasvanut 12 vuosineljännestä peräkkäin ja oli syyskuun lopussa viimeisen 12 kuukauden rullaavaan liikevoiton perusteella uudella ennätystasolla, noin 12 milj. eurossa.

Credit-strategian alla oleva CapMan Mezzanine V -rahasto siirtyi voitonjakoon syyskuussa ja useat muut rahastomme lähestyvät voitonjakoa.

Vahvana jatkuva kasvu ja paraneva kannattavuus tukevat pitkäaikaisen osinkopolitiikkamme toteuttamista. Tavoitteenamme on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajillemme.”

CapMan pitää taloudelliset tavoitteet ja näkymäarvion vuodelle 2019 ennallaan

CapManin tavoitteena on jakaa vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeenomistajilleen.

Hallinnointi- ja palveluliiketoiminnan yhteenlaskettu kasvutavoite on keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa. Oman pääoman tuottotavoite on keskimäärin yli 20 prosenttia vuodessa. Yhtiön tavoitteena on, että omavaraisuusaste on yli 60 prosenttia.

CapMan odottaa saavuttavansa taloudelliset tavoitteet asteittain ja avainluvuissa odotetaan vuositason vaihtelua liiketoiminnan luonne huomioiden. CapMan odottaa hallinnointipalkkioiden sekä palveluista saatavien palkkiotuottojen yhteenlasketun kasvun jatkuvan vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on Hallinnointi- ja Palveluliiketoimintojen yhteenlasketun kannattavuuden paraneminen ennen voitonjako-osuustuottoja sekä mahdollisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

CapManin sijoitusten tuotoilla on merkittävä vaikutus CapManin kokonaistulokseen. Toimialojen ja kansantalouksien yleinen kehitys, markkinainstrumenttien kehitys, inflaatiokehitys, verrokkiyritysten arvostuskertoimet, valuuttakurssit sekä muut CapManista riippumattomat tekijät, sekä kyseisten tekijöiden yhteisvaikutus vaikuttavat CapManin kokonaissijoitusten käypien arvojen kehitykseen sijoituskohteen oman liiketoiminnan kehityksen lisäksi.

CapManin tavoitteena on pitkän aikavälin tulosparannus, huomioiden kuitenkin liiketoimintaan liittyvät vuositason vaihtelut. Näistä sekä muista yllä kuvatuista syistä CapMan ei anna numeerisia ennusteita vuodelle 2019.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä on kuvattu tämän osavuosikatsauksen taulukko-osiossa.

Avainlukuja

MEUR 1-9/19 1-9/18
Liikevoitto 16,0 14,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,1
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,4
Oikaistu liikevoitto 17,4 14,9
Katsauskauden tulos 12,3 11,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät:
Yritysostot 1,0
Lahjoitukset 0,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,3
Oikaistu katsauskauden tulos 13,6 11,7
Osakekohtainen tulos, senttiä 6,9 7,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, senttiä 7,7 7,5
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 6,8 7,5
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, senttiä 0,8
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, senttiä 7,6 7,5
% 30.9.2019  30.9.2018
Oman pääoman tuotto, % p.a.* 13,3 11,7
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % p.a.* 14,8 11,7
Omavaraisuusaste, % 59,9 58,0

*CapMan on muuttanut oman pääoman tuoton laskentatapaa vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen. Oman pääoman tuotto lasketaan jakamalla Konsernin annualisoitu voitto keskimääräisellä oman pääoman määrällä mukaan lukien määräysvallattomien omistajien osuus. Aiemmin oman pääoman tuotto laskettiin jakamalla emoyhtiön omistajille kuuluva annualisoitu voitto keskimääräisellä emoyhtiön omistajille kuuluvalla oman pääoman määrällä. Vertailukausien tiedot on oikaistu vastaavasti.

Tiedotustilaisuus lehdistölle, analyytikoille ja institutionaalisille sijoittajille sekä webcast tänään klo 10.00

CapMan esittelee tuloksen klo 10.00 alkavassa analyytikoille, lehdistölle ja institutionaalisille sijoittajille järjestettävässä tiedotustilaisuudessa CapManin Helsingin toimistossa osoitteessa Ludviginkatu 6. Pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta osoitteeseen linda.tierala@capman.com. Tiedotustilaisuus on lisäksi seurattavissa suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa https://capman.videosync.fi/2019-q3-results. Tilaisuuden kieli on englanti. Tilaisuuden taltiointi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Tervetuloa!

Helsinki 31.10.2019

CAPMAN OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Niko Haavisto, talousjohtaja, CapMan Oyj, puh. 050 465 4125

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi

Liite: CapMan Oyj 1-9 2019 Osavuosikatsaus

CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen, kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen. Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa, Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi